Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Extrainsatt seminarium inom projektet Transport 2030: Debatt om höghastighetståg i Sverige

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 08:57 CETDiskussionens vågor går numera höga, bland annat på DN Debatt, om fördelar och nackdelar med ett höghastighetsbanenät i Sverige. Det tar IVA-projektet Transport 2030 fasta på, genom att lyfta frågan i ett extrainsatt seminarium.

Det politiska stödet för höghastighetståg i Sverige är starkt, och sex av sju riksdagspartier är positiva. Industrin hävdar att en höghastighetsbana ger utökad kapacitet för godstrafiken, och därmed förbättrad konkurrenskraft för industrin. Dessutom har miljöargumentet lyfts fram.

Gunnar Malm, tillträdande generaldirektör för Trafikverket, har själv i regeringsutredningen "Höghastighetsbanor - ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft" förordat höghastighetsbana:
-  Nyttan med höghastighetståg överstiger investeringarna. För varje satsad krona får man tillbaka 1,15 kronor.

Men kritiker av utredningens förslag saknas inte. Motståndare menar att utredningen bygger på en glädjekalkyl, och det trots att investeringskostnaden uppskattats till 125 miljarder kronor. Utredningen är nu ute på remiss, och infrastrukturminister Åsa Torstensson kommer under våren 2010 lägga fram en nationell transportplan. Kommer den att innehålla höghastighetsbanor?

Transport 2030 drivs som ett IVA-projekt och utgör ett neutralt forum för en bred samverkan mellan transport-Sveriges aktörer. Projektet leds av en styrgrupp vars ordförande är Ulrika Francke, vd, Tyréns.

Läs mer om Transport 2030: http://www.iva.se/Projektverksamhet/Projekt/Transport-2030/Datum, tid, plats och anmälan

Dag: Måndagen den 1 februari 2010
Tid: 10.30 -12.00
Plats: Bankettsalen, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm

För information och anmälan:
Joakim Rådström, pressansvarig IVA, joakim.radstrom@iva.se, 08-791 2939, 073-656 76 17Program

10.30 Fika står framdukat.

Föredrag:
10.30
Arne Kaijser, professor teknik- och vetenskapshistoria, KTH
10.50 Sören Belin, koordinator, Future Rail Sweden
11.10 Per Kågeson, fil dr i miljö- och energisystemanalys

11.30—12.00 Debatt med:
Eric G Nilsson, senior advisor och fd VD Göteborgs Hamn
Anders Ehrling, fd VD SAS Sverige
Arne Kaijser
Sören Belin
Per Kågeson

Moderator: Sharon Jåma, vetenskapsjournalist