FAO

Extrem vinter – katastrofala följder för boskapssektorn i Mongoliet

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 14:07 CET

21 000 familjer riskerar matbrist och fattigdom

Hittills har 1,7 miljoner boskapsdjur dött som en följd av svåra väderförhållanden med temperaturer på ned till -50° C. FAO varnar för att försörjningen nu är hotad för 21 000 herdefamiljer och att de riskerar att drabbas av matbrist.

FAO:s första bedömning av katastrofens följder visar att akut bistånd på cirka 6 miljoner dollar behövs under de närmaste två till tre månaderna för att hjälpa herdarna att klara sig fram till våren.

Den intensiva kylan föregicks av en ovanligt torr sommar och höst som höll i sig längre än vanligt, vilket gav en otillräcklig foderskörd inför vintern. Sådana extrema väderförhållanden kallas lokalt för Dzud.

Ännu fler boskap befaras dö

Den pågående Dzud har resulterat i enorma boskapsförluster och hittills beräknas 1,7 miljoner ha dött. Om de nuvarande väderförhållandena kvarstår uppskattar regeringen att förlusterna kan stiga till mellan 3 och 4 miljoner boskap fram till våren.

En tredjedel av Mongoliets befolkning är nomader som är helt beroende av sin boskap för att överleva. De vanligaste boskapen i Mongoliet är nötkreatur, får, getter, hästar och kameler, vilka nu drabbas av utmattning och svält på grund av den rådande kylan. Även de vilda djuren drabbas. De ekonomiska förlusterna uppskattas till totalt 62 miljoner dollar.  

Fjorton av Mongoliets 21 provinser bedöms vara särskilt drabbade. Enligt FAO:s bedömningsgrupp har 21 000 herdefamiljer i 8 av provinserna förlorat upp till 50 procent av sina djurbesättningar. Storleken på en besättning är vanligen mellan 100 och 300 djur.

Osäker tillgång till mat

De drabbade familjerna står inför matbrist och hotad försörjningsmöjlighet när deras inkomster drastiskt minskar som ett resultat av stigande foderpriser. Enligt FAO:s bedömningsgrupp kan den ökande fattigdomen orsaka massförflyttning till städerna om de drabbade inte får hjälp inom kort.

Bedömningsgruppen betonar betydelsen av att försöka förhindra ytterligare förluster av boskap för att kunna säkra mattillgången till de mest utsatta familjerna. Dessa bör omedelbart få stöd till sin boskapsskötsel.

Förutom foder krävs även tillskottsfoder och veterinärvård för de svaga djuren fram till mitten av april. För att finansiera detta krävs 6 miljoner dollar. Arbetet med att ta fram en detaljerad beskrivning av projektet pågår och kommer snart att lämnas till de internationella givarna. 

FAO:s kommission för animalieproduktion och hälsa i Asien och Stillahavsområdet har försett landet med mediciner avsedda för mjölkkor, dräktiga kvigor och ungtjurar. 

Insatser på medellång sikt bör fokusera på katastrofberedskap och riskförebyggande strategier. Bedömningsgruppen besökte Mongoliet mellan 27 januari och 1 februari och FAO är beredd att bistå landet med den hjälp som behövs.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Information om Mongoliet (på engelska)

FN i Mongoliet

Röda Korsets rapport om situationen i Mongoliet