Telge AB

Extrema elpriser: SVERIGE MÅSTE AGERA

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 10:20 CEST

I Dagens Industri idag publiceras en debattartikel där tunga företrädare för konsumentintressena tillsammans med Oberoende Elhandlare uppmanar ansvarig minister Mona Sahlin till handling i utsläppsrättsfrågan. Bakgrunden är det enorma genomslag utsläppsrätterna har på elpriset. Lite drygt mer än halva tiden av försöksperioden återstår. Det är dags att agera och få till stånd en förändring i systemet, innan försöksperioden är över.


Handeln med utsläppsrätter har fördubblat elpriset. Företagen betalar 20 miljarder mer för sin el och en eluppvärmd villa betalar 5000 kr mer per år. Fördyrningen har nått nivåer ingen kunde förutspå. Systemet med utsläppsrätter syftar till att förbättra vår miljö. Tanken är alltså god. Dock har utsläppsrätterna definitivt en omotiverat hög prispåverkan på elpriset.

- Våra kunder ringer och är upprörda över de allt högre elpriserna. Vi har nått extrema nivåer. Samtidigt ser vi att utsläppsrätterna har fördubblat priset. Det känns onödigt. Prisökningen går nästan oavkortat rakt ner i de tre stora elproducenternas kassa och inte i en bättre miljö, säger Johan Öhnell, ordförande i Oberoende Elhandlare och till vardags VD på Telge Energi.

- I Sverige producerar vi nästan ingen el som släpper ut koldioxid. Systemet med utsläppsrätter måste därför förändras så att det förbättrar vår miljö utan att chockhöja våra elpriser. Det är därför vi känner att det är dags att göra något åt saken, frågan måste tas på allvar av Mona Sahlin, fortsätter Johan Öhnell.


FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:
Johan Öhnell, ordförande Oberoende Elhandlare
Tel: 0708-51 58 50
johan.ohnell@telgeenergi.se

OBEROENDE ELHANDLARE
Oberoende Elhandlare är en branschförening för aktiva elhandelsföretag som är fristående från elmarknadens dominerande oligopolföretag. Oberoende Elhandlare ska vara en positiv motkraft i en marknad som präglas av tilltagande fåtalsdominans och konkurrenshinder.
Branschföreningen tog sin nuvarande organisatoriska form år 2001.

Du kan även besöka: www.oberoendeelhandlare.se