Eyeonid Group AB

Eyeonid Group AB (publ) listas på NGM-börsens lista Nordic MTF

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2016 16:33 CEST

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) har beslutat att lista Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid”) på Nordic MTF. Första handelsdag blir den 20 september 2016.

Eyeonid är verksamt inom IT-säkerhet. Verksamheten grundades 2014 och har sedan start utvecklat en tekniskt avancerad plattform för proaktiva ID-skyddstjänster. Eyeonids tjänst bevakar och varnar kunder när deras digitala information så som inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer finns tillgängligt på Internet innan eventuell skada kan ske.

– Vi kan konstatera att det område Eyeonid arbetar med, ID-skydd, ID-kapning samt ID-bedrägerier har hamnat högt på agendan för såväl myndigheterna som hos gemene man. Trenden är tydligare än någonsin och vi ser inga tecken på avmattning gällande antalet bedrägerier. Vår bedömning är att ID-stölderna kommer fortsätta öka. Vår tjänst blir en viktig pusselbit för de partners vi jobbar emot såsom bredbandsoperatörer, banker, försäkringsbolag, e-handlare och andra medlemssajter, säger Eyeonids VD Daniel Söderberg.

– Under året har vi fokuserat på att färdigställa den tekniska IT-plattformen som är grunden i bolaget, kombinerat med att förbereda bolaget inför noteringen. Med en ny styrelse och VD och har vi gått från ett renodlat entreprenörlett företag till att nu vara strukturerat och förberett inför vår notering samt lansering av bolagets tjänster. Vi viktar nu om bolaget från att i huvudsak fokusera på teknisk utveckling till att ta ut våra produkter och tjänster såväl nationellt i Sverige som internationellt, säger Henrik Sundewall, styrelseordförande i Eyeonid.

Nordic MTF är NGMs marknadsplats för handel i små och medelstora entreprenörsdrivna bolag i Norden. Nordic MTF är till för unga tillväxtbolag som vill låta sin aktie handlas i en publik, elektronisk miljö. Aktieägare och övriga aktörer på aktiemarknaden kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom NGMs nyhetstjänst NG News. www.ngnews.se

Eyeonids aktier kommer att handlas under kortnamnet EOID MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com

Se även: www.eyeonid.com

Eyeonid hjälper till att identifiera och varna kunden när känslig information som påverkar det verkliga livet, relationer eller finansiell säkerhet finns tillgängligt på nätet. Produkten är uppbyggd av flertalet tjänster och komponenter, både för att möjliggöra integration mot B2B och direkt till B2C. Bolaget startades 2014 och första tjänsten lanseras kommersiellt under hösten 2016.