Eyeonid Group AB

Eyeonid tecknar avsiktsförklaring om att förvärva 100% i textanalysbolaget Tirsys CVBA

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2017 08:35 CEST

Eyeonid Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring (”LOI”) om att förvärva 100% av aktierna i det belgiska textanalysbolaget Tirsys CVBA. Köpeskillingen uppgår till totalt 4,2 Mkr där motsvarande 3,7 Mkr skall ske genom nyemittering av aktier i Eyeonid och 0,5 MKR erläggs kontant. Affären skall slutföras senast 31 juli 2017.

Den ständiga utvecklingen av illegal hantering av ID-uppgifter och de ständigt föränderliga miljöer på internet där stulna ID-uppgifter hanteras, ställer mycket stora krav på Eyeonid:s förmåga att dynamiskt hantera enorma mängder data med en mycket hög grad av både träffsäkerhet och automation, dvs. utan manuell hantering. Textanalys blir allt viktigare och är en starkt bidragande faktor för att kunna strukturera ostrukturerad data (”big data”) på ett intelligent sätt och är således en viktig komponent i Eyeonid:s plattform vid sökandet av läckt data. Genom Tirsys plattform och kompetens kommer Eyeonid att väsentligt förstärka kritiska komponenter i den tekniska infrastrukturen med fokus på bl.a. automation och träffsäkerhet.

Avsikten med affären

Förvärvet av Tirsys innebär ett viktigt strategisk steg framåt i EyeonIid:s utvecklings- och affärsplan. Även om själva bolaget är ungt så har grundarna av Tirsys under många år utvecklat plattformar inom textanalys av ostrukturerad data (”big data”). Integreringen av Tirsys i Eyeonid Group AB kommer att bidra till att befästa Eyeonid:s redan unika förmåga inom identifiering av stulna ID-uppgifter, automatisk riskbedömning för kunden samt larmning. Genom att fullt ut integrera Tirsys tekniska plattform och kompetens kommer Eyeonid att säkerställa kraftfulla effekter i bolagets tekniska infrastruktur och därmed i tjänsteerbjudandet. Investeringen innebär även attraktiva rationaliseringar av Eyeonid:s tekniskt drivna kostnadsmassa.

Tirsys plattform/mjukvara kräver i sig ingen vidare utveckling för att kunna erbjudas till marknaden redan idag, dock kommer en fortsatt gemensam vidareutveckling att ske. Målet är att Tirsys skall kunna agera självständigt och erbjuda en ”state-of-the-art” textanalysplattform på egna meriter till helt egna kunder med förstärkande resurser från Eyeonid vid behov. Denna affär innebär även att Eyeonid får sin första fysiska etablering i Europa utanför Stockholm, Sverige.

Grundarna av Tirsys CVBA

Grundarna, som var och en besitter mer än 20 års erfarenhet av textanalys och lingvistik, har tidigare varit med och utvecklat två textanalysplattformar som de själva kallar första respektive andra generationens textanalysmotorer. En av dessa utvecklades när de var anställda i bolaget Inxight som senare blev uppköpta av Business Objects som i sin tur blev uppköpta av tyska SAP. Det är värt att nämna att en av dessa plattformar används och erbjuds till marknaden än idag. Textanalysplattformen detta LOI omfattar avser en plattform Tirsys själva kallar tredje generationen textanalysplattform.

Affären

Affären kommer att ske dels genom nyemittering av aktier i Eyeonid till ett värde motsvarande 3,7 Mkr samt en kontant ersättning om motsvarande 0,5 Mkr. Beräkningen av antal aktier i sådan riktad nyemission är baserad på en volymvägd snittkurs under en 10-dagars period. Dagen för slutligt avtalstecknande är dag 6 i denna 10-dagars period. Det volymvägda genomsnittspriset av aktien under dessa 10 dagar bestämmer till vilken kurs motsvarande 3,7 Mkr skall växlas mot.

Mottagarna av aktierna har accepterat följande villkor för hur de får avyttra aktierna:

  • Under första året får endast avyttring ske vid speciella undantagsfall hänförda till eventuella skattepåföljder säljarna kan få i samband med avyttringen av immateriella rättigheter relaterat till denna transaktion och köpet av aktierna i Tirsys.
  • Andra året får maximalt 50% det totala antalet aktier avyttras dock jämnt fördelat under fyra kvartal.
  • Resterande 50% får avyttras under det tredje året jämnt fördelat under fyra kvartal.

”Kombinationen av den mångåriga kompetens grundarna av Tirsys besitter och den mjukvara de under ett par års tid utvecklat passar perfekt in i Eyeonid:s utvecklings- och affärsplan och möter den ökande kundefterfrågan vi upplever inom detta område. Eftersom det är huggsexa på marknaden kring den här typen av bolag och dess kompetenser så är vi extremt nöjda med att Tirsys har bedömt oss som den mest attraktiva ägaren för att bidra till deras fortsatta tillväxt och skalbarhet.” säger Daniel Söderberg, VD för Eyeonid.

Parternas målsättning är att slutföra ett avtal senast 31 juli 2017.

För mer information, kontakta

Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group AB (publ)
073 422 79 30
daniel.soderberg@eyeonid.com
www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017.