eze System Europe AB

Eze lanserar lösning för trådlös energimätning

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 06:43 CEST

Ett problem vid installation av undermätning för el är att mätarna ofta sitter spridda och är placerade på ett sådant sätt att det är svårt att ansluta dem med kabel. 

-       Många projekt hämmas eller blir helt enkelt inte av på grund av att det är för bökigt att installera och dra tråd till undermätarna säger Niklas Zandelin, VD för eze System Europe. Avstånd mellan mätpunkter, mätare och system i olika byggnader eller att byggnaden helt enkelt saknar möjlighet att dra tråd i är några exempel på problem som uppkommer.

Den trådlösa enheten har fyra universella ingångar och två reläer samt inbyggd temperatur- och fuktgivare. Ingångarna konfigureras enkelt för till exempel energi- eller vattenmätare.

-       Vi vet av erfarenhet att ju högre flexibilitet vi kan erbjuda när det gäller installation, desto större är chansen att vi kan genomföra projektet säger Niklas Zandelin. Eftersom varje genomfört projekt innebär att kunden minskar sin energianvändning ser vi det här som ett viktigt steg i vår strävan att erbjuda marknadens smartaste energieffektiviseringssystem avslutar Niklas Zandelin.

Eze trådlösa system har en krypterad och frekvenshoppande kommunikation för hög säkerhet och minimerade driftstörningar. Systemet lanseras på Elmässan i Kista den 23-24 oktober i år. 

eze är en komplett, enkel och säker Internetbaserad lösning för att samla in, analysera och visualisera mätdata - från vilken typ av givare som helst.

eze omfattar en smart insamlings- och kommunikationsenhet (ezeio) samt den Internetbaserade tjänsten (ezecontrol).

Genom att skapa tillgång till information om, och möjligheten att styra och minska, tex energianvändning kan användaren snabbt sänka sina kostnader.

eze är den mest kostnadseffektiva lösningen som finns på marknaden idag.

www.ezesys.se