eze System Europe AB

ezeio navet i eecoStation™ – energioptimering för bensinmackar och småbutiker

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2012 12:55 CEST

eecoStation™ erbjuder bensinstationer, med eller utan butiker, en komplett lösning för att identifiera och följa upp effektiviserings- och besparingsåtgärder. Möjliga besparingsåtgärder omfattar till exempel kylar och frysar, ventilationssystem och belysning.

eecoStation™ är ett mät- och uppföljningssystem baserat på eze lösning ezeio, som ger en direkt och detaljerad bild av hur en fastighets energimönster ser ut och vilka åtgärder som kan göras för att minska energianvändningen.

-       Vi vet sedan tidigare att vår lösning används av många småbutiker och bensinstationer, säger Niklas Zandelin, VD för eze System Europe. Det Blue Earth nu gör och paketerar lösningen tillsammans med konsulttjänster och stöd kommer hjälpa många företag att bli mer energieffektiva.

Redan från starten år 2009 har eze System jobbat med energieffektivisering för små och medelstora företag, framförallt i Norden och USA. Systemet finns installerat på över 600 platser på dessa marknader.

-       I många fall skiljer sig den amerikanska och europeiska marknaden åt när det gäller energieffektivisering och fastighetsautomation säger Niklas Zandelin. För bensinmackar och mindre butiker är dock behov och lösning ofta väldigt lika så vi ser att kommer kunna utveckla bra och användbar erfarenhet av vad som sker i USA även här i Europa, avslutar Niklas Zandelin.

Läs mer om eecoStation™: http://www.blueearthems.com/eccostation.php

eze är en komplett, enkel och säker Internetbaserad lösning för att samla in, analysera och visualisera mätdata - från vilken typ av givare som helst.

eze omfattar en smart insamlings- och kommunikationsenhet (ezeio) samt den Internetbaserade tjänsten (ezecontrol).

Genom att skapa tillgång till information om, och möjligheten att styra och minska, tex energianvändning kan användaren snabbt sänka sina kostnader.

eze är den mest kostnadseffektiva lösningen som finns på marknaden idag.

www.ezesys.se