Naturskyddsföreningen

Få åtgärder för att minska utsläppen i regeringens budget

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 15:38 CEST

Naturskyddsföreningen välkomnar satsningarna på forskning och stöd till klimatåtgärder i utvecklingsländerna men saknar satsningar som minskar utsläppen här hemma.
- För det behövs skärpta styrmedel och de lyser med sin frånvaro, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.I budget propositionen presenterar regeringen åtgärder för klimatinvesteringar och stöd till andra länder. Men däremot saknas satsningar i Sverige som minskar utsläppen.

- Visst är det bra med satsningar i utvecklingsländer men vi kommer inte undan hemläxan och ju längre vi väntar desto dyrare blir det - nu ökar förväntningarna på klimatproppen i december. Det som krävs där är reella förslag som minskar utsläppen t.ex. full koldioxidskatt på den lätta industrin, kilometerskatt för lastbilar på väg och registreringsskatt på bilar, säger Svante Axelsson.

Till klimatåtgärder i andra länder används 4 miljarder av biståndsmedel inom 1-procentsmålet för biståndet, pengar som annars skulle ha använts till andra viktiga biståndsinsatser.

- Det är inte de fattiga som ska betala för effekterna av de utsläpp som vi i den rika världen orsakat. Vi måste få till en stor satsning på stöd för minskning av utsläpp av växthusgaser i utvecklingsländer och stöd till anpassning till klimatförändringarna som går utöver biståndet. Det är det enda som är etiskt rätt, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Regeringen vill också skynda på utbyggnaden av vindkraft.
- Naturskyddsföreningen anser att klimatförändringarna kräver att vi skapar ett energieffektivare samhälle utan fossila bränslen och kärnkraft, därför är det nödvändigt att vi ökar takten i vindkraftsutbyggnanden. Men för att undvika konflikter med andra miljömål bör regeringen i ett tidigt skede se till att inte planera vindkraft i områden med höga naturvärden. På så sätt kan man förkorta handläggningstider och minska risken för överklaganden betydligt, säger Svante Axelsson.

Naturskyddsföreningen är mycket kritisk och oroad över planerna på att lånefinansiera ett antal nya vägar sedan betala dem i efterhand med biltullar. Att i klimatkrisens tidevarv göra samhällsplaneringen ekonomiskt beroende av en ökad vägtrafik är naturligtvis en fullständigt oacceptabel kursändring, menar Naturskyddsföreningen.

- Det betyder att regeringen - i en tid när vi borde hålla tillbaka vägtrafikens expansion - dels skapar en exklusiv ekonomisk gräddfil för vägbyggande, dels gör sig ekonomiskt beroende av ökad vägtrafik. Om inte trafiken växer måste väglånen betalas med skattemedel, säger Svante Axelsson

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare, 070-728 25 85
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Emma Lindberg, projektledare och klimathandläggare, 0705-635411
emma.lindberg@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00