Riksrevisionen

Få byten av yrke och ort för arbetssökande

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 10:00 CEST

Arbetsförmedlingen säkerställer inte att arbetssökande byter jobb och arbetsort, trots krav om det. Därmed uppnås inte statsmakternas mål att arbetslöshetsförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat om arbetslöshetsförsäkringens krav på byte av arbetsuppgifter och arbetsort uppfylls. Granskningen visar att Arbetsförmedlingen ställer krav på byte av yrke och arbetsort i begränsad omfattning. Få arbetssökande har ett obegränsat yrkesmässigt och geografiskt sökområde som omfattar alla lämpliga arbeten. Få arbetssökande flyttar till arbete på annan ort.

Arbetsförmedlingens bristande förmåga riskerar leda till att tiden som arbetslös blir onödigt lång. Det kan även leda till att obalanser mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft, och mellan branscher och regioner, kvarstår.

Granskningen utpekar flera orsaker till att krav på byte av jobb eller arbetsort ställs i endast begränsad omfattning. Arbetsförmedlingen har ett uppdrag som innebär avvägningar mellan delvis motstridiga mål. Regelverkets komplexitet och attityder till regelverket kan också försvåra tillämpningen. En annan orsak är att de handlingsplaner som ska göras med de arbetssökande inte används för att ställa krav på omställning.

- Myndigheterna bör göra mer för att arbetslöshetsförsäkringen ska främja omställning, som det är tänkt. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bör förtydliga hur det yrkesmässiga och geografiska sökområdet ska utvidgas och driva rättsfall så att en vägledande praxis bildas. Arbetsförmedlingen bör se till att de individuella handlingsplanerna används för att understödja omställning, säger riksrevisor Claes Norgren.


Fakta:
327 500 personer fick arbetslöshetsersättning någon gång under 2008, och totalt betalades 13,6 miljarder kronor ut i ersättning. I februari 2009 publicerade Riksrevisionen granskningen Omställningskrav i sjukförsäkringen - att pröva sjukas förmåga i annat arbete (RiR 2009:1).

Rapporttitel: Omställningskraven i arbetslöshetsförsäkringen (RiR 2009:13)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Ansvarig riksrevisor: Claes Norgren, 08-517 140 30
Projektledare: Bengt Sundgren, 08-517 141 38, 070-668 00 29

Pressekreterare: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.