Skandia

Få femtioplussare tror på pension vid 65

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 09:13 CEST

Var fjärde svensk över 50 räknar med att behöva jobba minst till 68-årsdagen eller längre för att kunna behålla 75 procent av slutlönen i pension. Bara drygt var tionde svensk över 50 år räknar med att kunna sluta jobba före 65 med samma förutsättningar. Trots det är det bara lite drygt hälften av alla över 50 år som pensionssparar privat. Övriga spar inte en krona, det visar Skandias undersökning Opinion Pension.

Drömmen om att kunna trappa ner på jobbet strax efter det att 60-årsdagen passerats kommer för många svenskar stanna vid en dröm. Realiteten för många är att inkomsten i sådana fall skulle sjunka alltför drastiskt. Skandias undersökning Opinion Pension visar att så många som var fjärde person över 50 år tror att de måste jobba fram till 68-årssdagen eller till och med längre för att få 75 procent av sin slutlön i pension. Endast var tionde person, 12 procent, siktar på att gå i pension före 65 år med samma ekonomiska förutsättningar i behåll. Utmärkande är också osäkerheten i svaren på frågan "vid vilken ålder de tror sig kunna sluta jobba med 75 procent av slutlönen i pension". En fråga som var fjärde person svarar "vet ej" på.

Förvånansvärt nog leder inte oron och osäkerheten till någon större aktivitet. Undersökningen visar nämligen att 45 procent av alla över 50 år inte pensionssparar en enda krona privat. I åldersgruppen 35-49 år är det något färre, 39 procent, som inte har något privat pensionssparande.

- Undersökningen bekräftar vad vi har sett tidigare. Trots en utbredd oro över ekonomin som pensionär gör många inte något åt det. Vi blir både äldre och piggare, och ambitionen hos många att leva ett aktivt liv som pensionär blir allt starkare. Det hela blir en ekvation som inte riktigt går ihop, säger Bengt-Åke Fagerman, pensions-vd på Skandia.

Undersökningen Opinion Pension genomfördes av företaget Novus på uppdrag av Skandia i mitten av augusti 2008, i form av webbenkät där 1 300 personer i åldern 18 och uppåt deltog. Pensionärer och förtidspensionärer ingick inte i undersökningen. Hela undersökningen finns att hämta på: www.skandia.se/hem/upload/pdf/fa_femtioplussare.ppt

För information:
Bengt-Åke Fagerman, vd Skandia Liv, telefon 08-788 21 50
Sven Ljungberg, tf Informationschef Skandia, 08-788 42 97

Skandia Liv är det marknadsledande livbolaget i Sverige. Bolaget förvaltar cirka 280 miljarder kronor i privat pension och tjänstepension och har cirka 1,3 miljoner kunder. Skandia Liv erbjuder prisvärda produkter och tjänster, för sparande med garanti och ekonomisk trygghet, vid pension, sjukdom och dödsfall. Skandia Liv drivs enligt ömsesidiga principer och är ett helägt dotterbolag till Skandia som ingår i Old Mutual-koncernen.