Oxyma Innovation

Få företag når målen i produktutvecklingsprojekten

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 15:28 CEST

Ur Oxyma Innovations nyhetsbrev
Läs nyhetsbrevet i sin helhet

Oxymas enkät kring produktutvecklingprojekt visar att få företag når sina mål. Under Oxymas Oktoberpub fick gästerna svara på en kort enkät angående deras produktutvecklingsprojekt. Gästerna kom från produktuvecklande bolag i stockholmsregionen där både stora och små företag fanns representerade. Frågorna berörde framtidstro, vilka som var de vanligaste månaderna för uppstart av projekt och hur målen klaras för tid och budget i projekten.  

Sorlet var högt på Oxymas kontor i Solna när det bjöds in till mingel och Oktoberpub. Gästerna som representerade produktutvecklande bolag i stockholmsregionen kom dit för att träffa likasinnade, skapa nya kontakter, lära känna Oxymas medarbetare och för att träffa tidigare bekanta. Alla med samma gemensamma utgångspunkt i produktutveckling. Under kvällen fick gästerna svara på en enkät kring deras framtidstro och mycket mer. Här redovisar vi svaren på några av frågorna.

Ur svaren kan läsas att alla tillfrågade tror på en stabil eller ökande nivå på antalet projekt under det kommande året. Den, under en tid, tunga situationen på många utvecklingsavdelningar verkar vara slut. Företagen ser framåt mDe har en positiv inställning och har fokus på nyutveckling än som tidigare, på produktvård. De tillfrågade företagen kommer från olika branscher och är av varierande storlek. När det gäller vilka månader som är vanligast att starta projekt i är det dock eniga. Januari,februari, augusti och september är de månader så de startas flest projekt. Oktober kommer strax därefter.

En intressant notering från enkäten är att, en stor andel, nästan hälften anser att de sällan når sina uppsatta mål kring tid och budget i sina utvecklingsprojekt.Den största delen säger att de oftast träffar målen och ingen säger att de alltid gör det.

- Jag tror att den största orsaken till att företagen missar sina uppsatta mål är att man har för dålig koll när projektet dras igång. Man är ivrig att starta och ger sig inte tid till att ta reda på vilka parametrar som är viktiga för den kommande lönsamheten. När vi genomför projekt med våra kunder, hos oss eller ute hos dem, gör vi en ordentlig produktdefinition som beskriver,med text och bilder, vilken produkt det är som ska utvecklas. Det gör att vi med hög träffsäkerhet kan sätta mål för tid, budget och kvalitet. Med produktdefinitionen vet vi vad vi ska göra och med vår erfarenhet av produktutveckling kan vi utifrån den uppskatta tidsåtgång och göra produktkalkyler. Vet man inte vad man ger sig in på är det svårt att träffa målen. Vi hoppas att fler ska förstår nyttan av vårt arbetssätt , då kommer siffran för ”alltid” att öka. Säger Johan Norelius, vd på Oxyma Innovation.

Vill du använda texten?
Kontakta Hanna Johansson, Oxyma Innovation
hanna.johansson@oxyma.se ; 08-410 00 847 

Oxyma Innovation är ett konsultföretag inom området för produktutveckling. Tjänsterna är fokuserade kring utvecklingprojekt av serietillverkade produkter och omfattar såväl idégenerering, konceptarbete och konstruktion som projektledning och produktutvecklingsstrategi. Hos Oxyma finns erfarna och kompetenta konsulter som med sin kunskap hjälper företag att utveckla lönsamma produkter för framtiden. Bland Oxymas referenser finns både små och stora företag inom medicinskteknik, verkstadsindustri och konsumentprodukter.