Handelsanställdas förbund

Få Handelsmedlemmar kan gå ifrån jobbet en timme

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 09:08 CEST

Att med kort varsel kunna uträtta ett ärende på en timme utan löneavdrag är en relativt ovanlig frihet för en medlem i fackförbundet Handelsanställdas förbund. Det är en frihet som framför allt män inom SACO har.

Det framgår av rapporten Handelsmedlemmars röster om facket och jobbet; Friheter och förmåner i jobbet. Frihet i arbetet betyder att ha frihet att kunna påverka och planera sina arbetsuppgifter. Rapporten visar att friheter i jobbet i stora delar är en klass- och könsfråga. Männen inom Handels och LO-kollektivet har något större friheter – det gäller exempelvis sådant som att kunna bestämma när man ska ha sin huvudsemester eller att välja i vilken ordning man ska utföra sina arbetsuppgifter.

När det gäller friheten att kunna börja senare en dag och jobba igen det vid ett annat tillfälle ligger Handels medlemmar bättre till än genomsnittet för LO:s kvinnor och män – men både TCO:s och Saco:s kvinnor och män ligger bättre till än Handels medlemmar.

Gratis kaffe är i särklass den vanligaste förmånen för Handelsmedlemmen, 90 procent har det. Förmånen subventionerad lunch är ovanlig och dessutom på tillbakagång. Ovanligt bland Handels medlemmar är också att ha tillgång till leasingbil eller företagets bil på fritiden. Andra ovanliga arbetsrelaterade förmåner är flextid och utbildning.

Läs hela rapporten (pdf): www.handels.se

---------------------------------------------
Kommunikationschef Judit Hadnagy
08-412 68 03, 070-605 56 81
judit.hadnagy@handels.se
www.handels.se