Moderaterna Västra Götalandsregionen

Få idéer och insatser för att lösa den akuta personalbristen inom sjukvården i sommar

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 15:58 CEST

-Trots personalens och sjukhusens larm om stora problem med att täcka upp för sommarens semestrar inom sjukvården – i år också – är Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) nöjd med den rödgröna regionledningens insatser och hänvisar återigen till att det är sjukhusens ansvar att planera för semestrarna. Men att schemaluckor inte kommer kunna fyllas, att planerad vård måste ställas in och att en redan utarbetad och tröttkörd personal tvingas jobba under semestern, tycker inte jag är att ta ansvar. Det säger Gunilla Levén (M) oppositionsråd för moderaterna i Västra Götaland i en kommentar efter hennes fråga om sommarbemanningen vid Regionfullmäktiges sammanträde. 

-Andersson (S) hänvisar till beslutet om att avsätta 27 miljoner kronor för ett introduktionsprogram för sjuksköterskor. Men av 233 platser är bara 136 tillsatta och många sjuksköterskor väljer att jobba i andra landsting istället. I nyheterna uttrycker en sjuksköterska att ”Jag vill inte jobba med Sahlgrenska i sommaren, med tanke på vad de betalar och hur förhållanden är på sommartid”. Det borde få regionledningen att reagera och inse att det krävs mer än kortsiktiga insatser för att locka personal att jobba i Västra Götalandsregionen, fortsätter Levén (M).

-Jag vidhåller det jag sagt och föreslagit vid upprepade tillfällen - långsiktiga och regionövergripande åtgärder samt ett helhetsgrepp kring personalfrågorna. Den rödgröna regionledningen måste sluta nöja sig med de insatser som görs. De är både för små och kommer för sent och hjälper uppenbarligen inte, avslutar Levén (M).

För mer information kontakta:

Gunilla Levén (M)

Regionråd i opposition

Vice ordförande Personalutskottet

0703-05 32 02

gunilla.leven@vgregion.se