AMF

Få kan tänka sig en chef som är 75 år

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2012 09:15 CEST

Allt fler svenskar väljer att arbeta efter 65 år. Stimulerande arbetsuppgifter och privatekonomin är de främsta orsakerna till att vilja förlänga arbetslivet. Men väljer man att fortsätta jobba finns risken att man stöter på negativa attityder. – Få svenskar tycks vara positiva till att ha en äldre chef, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF.

Stimulans på arbetet, privatekonomin, den framtida pensionen och möjlighet att jobba deltid är faktorer som skulle få oss jobba ett år längre efter 65 år. Det visar en ny undersökning som AMF tagit fram i samarbete med Novus.

Trots att dagens äldre är friskare än tidigare generationer och har en ökande arbetsförmåga är det ovanligt att personer över 67 år får fortsätta sin anställning. Det är också relativt få svenskar som har en positiv inställning till äldre på arbetsmarknaden.

– Efter vårens debatt om uppskjuten pensionsålder är det intressant att se vad som är accepterat att jobba med långt upp i åren. Det visar sig att endast 18 procent skulle vara ganska eller mycket positiva till en chef som är 75 år. Bara 19 procent skulle ställa sig positiva till en 75-årig statsminister, säger Carina Blomberg.

Attityderna till äldre inom olika yrkesgrupper skiljer sig också åt. Medan 61 procent uppger sig vara ganska eller mycket negativa till en förskolelärare som är 75 år, är bara 16 procent ganska eller mycket negativa till en skådespelare i samma ålder.

– Självklart har inte alla lust att fortsätta jobba till 75 år och inom slitsamma yrken finns heller inte orken kvar. Men vill man fortsätta jobba efter 65 år ska man inte behöva mötas av negativa attityder från arbetsgivare och arbetskamrater, säger Carina Blomberg.

– Undersökningen visar att istället för att ta till vara på äldres erfarenheter och kunskaper, lever fördomar kvar som hindrar äldre från att fortsätta arbeta. Här finns mycket kvar att göra, säger Carina Blomberg.

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Carina Blomberg, Trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se
Cecilia Elovsson, PR och Information AMF, 072-541 67 46, cecilia.elovsson@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 390 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,7 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.