Coaching & Motivation Scandinavia AB

Få kommuner erbjuder stöd för anhöriga till missbrukare

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 20:58 CEST

Cirka 3,5 miljoner människor i Sverige har en närstående med missbruks- eller beroendeproblematik. Det kan vara ens förälder, syskon, barn eller kanske den man lever tillsammans med. Olika personer påverkas olika beroende på hur nära man lever och påverkas av missbrukets konsekvenser. Men för dem som står nära riskerar att bränna sig hårt. Forskning visar att familjemedlemmar till personer med missbruk lever med hög ångest och oro.

Annan forskning visar också att relationerna med närstående kan vara en stark motiverande faktor för missbrukaren att göra en förändring. Och att destruktiva relationer kan utgöra en risk för att återfalla i missbruk. Trots denna forskning så erbjuds få anhöriga stöd. Den hjälp som finns erbjuds ofta de anhöriga till personer med missbruk som är inne i behandling. Men alla de familjemedlemmar som bryr sig om en missbrukare som inte går in i behandling, de behöver också stöd och hjälp! Dels för sin egen hälsa och dels för att de kan utgöra ett stöd ifall missbrukaren funderar på en förändring.

I CRAFT (Community Reinforcement and Family Training) får anhöriga hjälp att se sina egna behov, sätta gränser, minska medberoendebeteenden och nya kommunikationsfärdigheter som kan stödja personen med missbruk att söka behandling.

Inom behandlingsvärlden i Sverige förbiser man dock ofta att personen med missbruk redan ingår i ett sammanhang. Att de anhöriga har levt med personen med missbruk i många år, kanske hela deras liv, och kommer leva med dem i många år framåt. Därför behöver man stödja hela familjen. Även i den situationen där missbrukaren inte vill göra någon förändring. För de anhöriga behöver hjälp oavsett.


Carina Bång, Beteendevetare och författare till boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" - för anhöriga till personer med missbruksproblematik. Carina håller föreläsningar och kurser gällande anhörigas situation. Läs mer på www.carinacoach.se.

Motivation Personlig utveckling Carina Bång Utbildning Missbruk Medberoende Beteendevetenskap Psykologi Coaching