Naturskyddsföreningen

Få kommuner skyddar skog nära skolor och bostäder

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 09:08 CEST

Sollentuna kommun arbetar bäst med att bevara skog nära skolor och bostäder. Det visar en stor granskning av kommunernas arbete med tätortsnära skog som Naturskyddsföreningen har gjort.
Tyvärr är Sollentuna ett undantag. Många kommuner gör otillräckliga insatser för att bevara värden i skogen runt knuten.

Naturskyddsföreningen har frågat alla Sveriges kommuner om deras arbete med tätortsnära skog. 77 procent svarade. Syftet med undersökningen är att skapa ett ökat intresse för den tätortsnära skogens betydelse, behovet av en hållbar skötsel och att skydda vissa områden.

– Vi vill uppmuntra de kommuner som har kommit långt i sitt arbete med tätortsnära skog och sporra dem som inte kommit lika långt att höja sina ambitioner. Skogarna nära våra tätorter är viktiga för sköna naturupplevelser och för vår hälsa, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningens granskning visar att det finns kommuner som kommit en god bit på väg i arbetet för att skapa en hållbar skötsel av tätortsnära skog. Sollentuna hamnar på första plats, därefter kommer Hagfors följd av Botkyrka och Norrköping på delad plats tre.

Men av enkätsvaren framgår att alltför många kommuner gör otillräckliga insatser för att bevara de värden som finns i våra tätortsnära skogar. 87 procent når inte upp till hälften av antalet möjliga poäng i undersökningen. 57 procent saknar en politiskt antagen skogspolicy eller motsvarande dokument med målsättningar om skötsel av den tätortsnära skogen. 43 procent har inte inventerat och kartlagt den tätortsnära skogens värden i kommunen. 37 procent har svarat att de inte skyddat någon tätortsnära skog över huvud taget.

– Vi kan konstatera att mycket av den tätortsnära skog som finns kvar idag, till nytta för skolbarn och för människors välbefinnande, långt ifrån har ett skydd för framtiden. Arbetet måste förstärkas, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Den tätortsnära skogen är viktig i många människors vardag. Idag bor över 85 procent av Sveriges befolkning i tätorter. Det innebär att den tätortsnära naturen har störst betydelse för människors möjlighet till vardaglig rekreation och kontakt med vilda växter och djur. Den tätortsnära skogen har sociala, biologiska, kulturella och pedagogiska värden. Trots detta saknas det i många kommuner kunskap, lagstiftning och resurser för att skydda och göra den tätortsnära skogen lättillgänglig. Den tätortsnära skogen hotas av trafikleder, nya bostäder, skogsbruk och annan exploatering. Många skogar fälls eller fragmenteras. Människors möjligheter att vistas i skogen försvåras samtidigt som den biologiska mångfalden i många fall minskar.

– Förutsättningarna för att skapa en hållbar skötsel av tätortsnära skog varierar mycket mellan kommunerna, men vi hoppas att vår granskning öppnar ögonen för behovet av ökade resurser till att främja den tätortsnära skogens många värden. Detta är av stor vikt inte bara för växter och djur utan också för människor idag och för kommande generationer, säger Märta Berg, projektledare för undersökningen.

Läs hela rapporten ”Skogen runt knuten -hur sköts den?” på:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/rapport-skogenruntknuten.pdf

För frågor kontakta:
Karin Åström, vice ordförande, 070-749 40 39
karin.astrom@naturskyddsforeningen.se
Märta Berg, projektledare tätortsnära skog, 08-702 65 46
marta.berg@naturskyddsforeningen.se
Eva-Lena Neiman, tf presschef 070-7940407
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00