Länsstyrelsen Västerbotten

Få lodjur får fällas

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 13:19 CET

Sex lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbottens län. Två djur får fällas i kustlandet och fyra i inlandet. Det blev resultatet när Länsstyrelsen tog beslut i frågan.

Licensjakt tillåts mellan 1 mars och 15 april i Västerbotten, precis som tidigare år. Tilldelningen är dock mycket lägre än tidigare, där den som mest uppgick till 30 djur år 2013. I övrigt liknar villkoren för jakten dem som gällde ifjol.

Låga siffror

– Årets tilldelning har beräknats med hänsyn till minskningen av lodjursstammen som vi ser i länet, säger Michael Schneider, rovdjuransvarig vid Länsstyrelsen Västerbotten. Sex lodjur motsvarar ungefär tillväxten i den beräknade populationen.

Vid loinventeringen som för närvarande pågår i länet, har endast få familjegrupper av lodjur observerats, dvs. honor med sina ungar från ifjol. Ensamma lodjur räknas vanligtvis inte under inventeringen.

– Minskningen är resultatet av den ganska omfattande jakten som vi har haft under senare år, men sannolikt också till stor del förorsakat av att reproduktionen har varit dålig bland lodjuren, säger Michael Schneider. Det har varit ett dåligt sorkår och även skogshöns och harar har varit få, viket kan ha påverkat föryngringen hos lodjuren.

Minskning som mål

Förvaltningen av lodjur har varit inriktat på att minska stammen i Västerbotten, främst med hänsyn till skadorna som lodjuren kan förorsaka inom rennäringen. Jakten har varit omfattande under senare år och den har haft avsedd effekt. År 2013 låg stammen vid den nivå som eftersträvas i länet, 23 föryngringar, dvs. honor som har fått ungar. Allt tyder på att årets inventeringsresultat kommer att ligga långt under denna nivå. 

– Nu behöver vi vara försiktiga med jakten så att inte stammen minskar alltför mycket. Skulle vi hitta få föryngringar av lodjur även nästa år så kan det bli aktuellt med att inte tillåta licensjakt över huvud taget år 2015, säger Michael Schneider.

Komplicerad förvaltning

Könsmogna honor utgör endast en del av hela lodjursstammen. Hur många av honorna som får ungar ett enskilt år kan variera mycket från år till år. För Västerbottens del kan det enligt forskningsresultat slå uppåt eller nedåt med upp till 35 % mellan åren utan att totala antalet lodjur behöver ha förändrats.

– Det är svårt att förvalta lodjuren, det finns många osäkerhetsfaktorer. Årets jakt är därför också ett test för om det som vi har lärt oss om lodjurens populationsdynamik under de senaste 20 åren stämmer, säger Michael Schneider.

Mer information:Villkoren för årets licensjakt efter lodjur inkl. zonindelningen finns i Länsstyrelsens jaktbeslut. Beslutet i sin helhet och mer information om lodjuren i Västerbotten finns på Länsstyrelsens webbplats.

För ytterligare information kontakta:

Michael Schneider
Rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Västerbotten
Telefon 010-225 44 50
michael.schneider@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.