ManpowerGroup

Få nya jobb förväntas under våren

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2013 07:58 CET

Merparten av de svenska arbetsgivarna förväntar sig små eller inga förändringar i sysselsättningen mellan april och juni och och sysselsättningstrenden för hela landet går ner med två procentenheter. Skånes arbetsgivare sticker ut med en rejäl jobbuppgång under våren medan både Stockholms- och Göteborgsregionen har betydligt försiktigare prognoser. Bland de undersökta branscherna fortsätter energisektorns starka arbetsmarknad och även finans-, fastighets- och konsultbranschen lämnar en stark jobbprognos. Sämre går det för gruvindustrin och transportsektorn som förväntar sig negativa sysselsättningssiffror.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för Sverige som helhet är +4 procent, vilket är en minskning med två procentenheter jämfört med föregående kvartal och med fem procentenheter jämfört med samma kvartal förra året.

– Resultaten pekar på ytterligare en liten nedgång på arbetsmarknaden efter de många varslen under hösten. Det är glädjande att Skåne ser ut att få ett uppsving men att efterfrågan på arbetskraft ser ut att sjunka i de båda andra storstadsregionerna kan vara ett tecken på fortsatt osäker konjunktur, vilket även är fallet på många håll globalt, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige. 

Uppgång i Skåne men försiktigt i Stockholm och Västsverige
Arbetsgivarna i Skånes län förväntar sig en rejäl sysselsättningsökning och sysselsättningstrenden +15 procent är den starkaste sedan slutet på 2007. Även norra Sverige rapporterar ordentligt optimistiska jobbplaner (ojusterade resultat) med + 14 procent. De två storstadsregionerna Stockholms och Uppsala län samt Västra Götalands län är betydligt mer försiktiga och båda lämnar en svagt positiv prognos. Stockholms- och Uppsalaregionen har gått ner med 10 procentenheter jämfört med förra kvartalet. Något ljusare ser arbetsmarknaden ut i östra Götaland medan Mellansverige står stilla. 

Energisektorn fortsatt stark och hotell- och restaurangbranschen repar sig
Med sysselsättningstrenden +15 procent har arbetsgivarna inom finans-, fastighets- och konsultbranschen inklusive försäkringsbranschen vårens starkaste jobbplaner. Den näst starkaste branschprognosen, +12 procent, kommer från energisektorn som är fortsatt relativt opåverkad av varsel och lågkonjunktur. Hotell- och restaurangbranschen ökar rejält efter en svacka i början av året medan både gruvindustrin och transport- och kommunikationsbranschen har problem. Dessa båda branscher lämnar negativa jobbprognoser inför årets andra kvartal.

Fortsatt osäkerhet globalt
Utmaningarna i den globala ekonomin och en allmän osäkerhet fortsätter att bidra till lägre sysselsättningsprognoser under det andra kvartalet. Sannolikt kommer arbetsgivarna invänta en mer stabil global ekonomi innan arbetsmarknaderna återhämtar sig.

Arbetsgivare i 32 av de 42 undersökta länderna förväntar sig en ökad sysselsättning under det kommande kvartalet. Vid förra mättillfället rapporterade 29 av 42 länder ökningar. Sysselsättningstrenden är starkare i 21 länder på kvartalsbasis medan den minskar i 15 av länderna. Starkaste prognoserna globalt kommer från Brasilien, Taiwan, Turkiet, Indien och Panama medan de svagaste kommer från Italien, Spanien, Grekland och Nederländerna. Italien och Spanien rapporterar sina svagaste prognoser någonsin.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2013 förväntar sig åtta procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, två procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (89 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +6 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +4 procent.

För mer information, kontakta:

Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, hans.makander@manpowergroup.se

På http://www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner: 

Rapporten i sin helhet

Diagram

Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher
<!--[endif]-->

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 2013 presenteras den 11 juni 2013.

 

Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i snart 10 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet, istället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med över 66 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 42 länder. I Sverige har 759 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.

Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys. 

Konsekvent: Under 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada.

Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från Manpowers kundregister. 

Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med över 66 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 42 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner.

 

 

Fakta om ManpowerGroup                                                                                        

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder.

Vi kallar det innovative workforce solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal orter och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management. Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med 180 000
aktiva cv och tusentals lediga tjänster.