Sveriges Kommuner och Landsting

Få nyheter för kommuner och landsting i budgetproppen

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 12:05 CEST

I budgetpropositionen som regeringen lägger fram idag är det få nyheter för kommuner och landsting.
I år har kommunerna fått tillfälliga medel på sammanlagt 17 miljarder, syftet var att avveckla dessa till 2011. I 2009 års vårproposition beslutades dock om en permanent höjning av det generella statsbidraget med 5 miljarder från och med 2011. Under sommaren har regeringen aviserat om ett tillfälligt statsbidrag för nästa år med 3 miljarder. Ökningen med 3 miljarder som nu också presenteras i budgetpropositionen, innebär att det tillfälliga konjunkturstödet avvecklas i något långsammare takt än det som aviserades i vårpropositionen.

– Det är bra att kommunerna och landstingen får ytterligare tillskott från staten på 3 miljarder nästa år, även om kommunsektorn beräknas få ett överskott på över 20 miljarder kronor i år. Skatteintäkterna utvecklas fortfarande svagt 2011 samtidigt som befolkningens åldersförändring ställer höga krav på sektorn. Detta gör att resultaten beräknas bli betydligt sämre nästa år, säger Anders Knape.

För mer information: Mats Kinnwall, chefsekonom på avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 73 55, mobil: 076-762 77 05, e-post: mats.kinnwall@skl.se och Annika Wallenskog, sektionschef på avdelningen för ekonomi och styrning, Tfn: 08-452 77 46, Mobil: 076-769 77 46, e-post: annika.wallenskog@skl.se
Pressjour: 08-452 71 01
E-post: press@skl.se