SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation

Få nyheter för Stockholms studenter

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:51 CEST

I dag presenterar finansminister Anders Borg en höstbudget med få riktiga nyheter, men med några välkomna förbättringar för Stockholms studenter. Viktigast är kanske en satsning med målsättningen att höja andelen lärarledd undervisning för samhällsvetare och humanister. Men ett höjt studielån kommer säkert också att uppskattas av många.

Regeringen har beslutat att ge 200 miljoner mer till samhälls- och humaniorautbildningar från och med 2012 och ytterligare 400 miljoner från och med 2013.

– Det är mycket välkomna satsningar som kommer en allvarligt eftersatt studentgrupp tillgodo, säger SSCO:s ordförande Oscar Lavelid. I dagsläget har många som studerar samhällsvetenskap och humaniora cirka fyra timmar lärarledd undervisning i veckan, det är helt enkelt inte godtagbart.

Studielånet kommer att höjas med 500 kronor i månaden från den 1 juli 2011.

– Ett höjt studielån kan säkert öka genomströmningen i högskolan och kan till viss del säkert förbättra studenternas ekonomi. Men det är synd att regeringen lämnar principen där 50 procent av studiemedlet utgörs av lån och 50 procent av bidrag. I dagsläget får studenterna finansiera ”satsningarna” själva.

Förutom pengarna riktade direkt till samhällsvetar- och humaniorautbildningar så inför regeringen 2013 ett bonussystem där de utbildningar som bedöms ha bäst kvalitet får extra pengar.

– Alla satsningar på utbildning är förstås välkomna, men den här satsningen riskerar att ge tråkiga effekter, säger Oscar Lavelid. Enligt Högskoleverket är snedrekryteringen till den högre utbildningen mycket tydlig och värst är det i Stockholm. Regeringens nya kvalitetspeng riskerar att snabba på utvecklingen eftersom den belönar goda slutresultat men inte i lika hög grad ser till studenternas utveckling under utbildningens gång. Högskolor som lyckats att rekrytera från studieovana miljöer kommer att straffas. Det är en mycket oroande utveckling för Stockholmsregionen som knappast har råd att stänga ute stora delar av befolkningen från högskolan, med den föreliggande bristen på högutbildade i regionen.


Vill du veta mer om SSCO? Gå in på www.ssco.se.

Pressbilder

Frågor besvaras av:

Oscar Lavelid, Ordförande SSCO,
Tfn 08-674 76 62, mobil 0708-99 77 15, e-post: ordf@ssco.se

Presskontakt:
Josefin Fürst, Politisk sekreterare SSCO,
mobil 0736-41 58 17 e-post: polsekr@ssco.se


SSCO grundades 1896 och har sedan dess vuxit till ett samarbetsorgan för ca femtio medlemskårer med totalt närmare 80 000 studenter som medlemmar.