Livsmedelsverket

Få produkter innehåller dioxinförorenat förtjockningsmedel

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 17:19 CEST

Livsmedelsverket har begärt in uppgifter från ett par hundra livsmedelsföretag, som verket är kontrollmyndighet för, om de använder förtjockningsmedlet guarkärnmjöl. Hittills har en tredjedel av företagen svarat. Inget av dem har sagt sig använda de sändningar av guarkärnmjöl som visat sig innehålla dioxin.Däremot har tre andra företag, som Livsmedelsverket inte har kontrollansvar för, haft det förorenade guarkärnmjölet i sina produkter. Inga av produkterna har tillverkats i Sverige.
I det ena fallet har varorna inte kommit ut på den svenska marknaden, i det andra fallet rör det sig om en mindre mängd varor som nästan alla redan har konsumerats och de övriga har återkallats. Det tredje företaget är den finska tillverkaren Valio, som funnit det orena guarkärnmjölet i sin laktosfria grädde. Produkten återkallas från den svenska marknaden i dag.Utifrån den information som finns i dag utgör förekomsten av dioxin ingen omedelbar hälsorisk för konsumenterna, men eftersom dessa ämnen kan ge en rad skadliga hälsoeffekter på sikt ska människor inte utsätts för ämnena i onödan under lång tid.Tidigare artikel:
Dioxin i förtjockningsmedel utreds, 6 aug 2007
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=19300&epslanguage=SV

Ytterligare upplysningar:
Anders Jansson, statsinspektör: 018-17 57 79, 0709-24 56 43