Livsmedelsverket

Få salmonellafynd bland svenska djur

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 12:48 CEST

Sverige har ett unikt gott hälsoläge när det gäller salmonella hos våra djur. Risken är därför liten att svenska nötkreatur, svin och fjäderfä smittar oss människor.
Livsmedelsverkets kontrollprogram för salmonella omfattar cirka 30 000 prover/år. Antalet salmonellafynd på slakterierna år 2005 var 0,06 procent hos nöt och svin.

På styckningsanläggningarna fann Livsmedelsverket inget prov med salmonella. Vad gäller fjäderfä gjordes inga fynd vare sig på slakterier eller styckningsanläggningar.
Salmonellaläget i Sverige är mycket gynnsamt, sett ur ett internationellt perspektiv. Den svenska salmonellakontrollen visar att salmonella förekommer ytterst lite bland nötkreatur, svin, och fjäderfä i Sverige.

Ytterligare upplysningar:
Lars Plym Forshell, veterinärinspektör 018–17 55 82, 0709-24 55 82
Ingrid Nordlander, statsinspektör: 018-17 55 96

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500