Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

Få utbildningar ger kunskap om våld mot kvinnor

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 11:19 CET

Endast vart tredje program på universitet eller högskola som leder till ett yrke där man möter våldsutsatta kvinnor, deras barn eller förövare ger studenterna tillräcklig kunskap om våld mot kvinnor. Ännu färre program tar upp hedersrelaterat våld eller våld i samkönade relationer. Det visar en kartläggning som Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har gjort.

- Nu kan en student genomgå en utbildning till exempelvis psykolog, jurist eller lärare utan att få en enda timmes undervisning om våld mot kvinnor, säger Annika Björck, chef för utbildningsenheten på NCK.

I dag, på FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor, presenterar Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet en kartläggning av i vilken utsträckning kunskap om våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer ingår i ett antal program på universitet och högskolor. Totalt 20 grundutbildningar ingår i undersökningen, och företrädare för 146 program vid 37 lärosäten har svarat på NCK:s frågor. Samtliga granskade program leder till yrken där studenterna som yrkesverksamma i någon form kommer att möta våldsutsatta kvinnor, deras barn eller förövare.

Kartläggningen visar att endast var tredje program, 50 av 146 program, har undervisning om våld mot kvinnor på ett sådant sätt att den uppfyller kriterierna i kartläggningen. Skillnaderna är också stora mellan olika lärosäten och olika program. Som positiva exempel kan polis- och barnmorskeprogrammen framhållas, där samtliga program har utbildning om våld mot kvinnor.

- Det krävs kunskap om våldet och dess konsekvenser för att ge ett bra bemötande, skapa effektiva rutiner, arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I dagsläget är det avgörande vilket program och lärosäte du väljer som student om du ska få denna kunskap med dig in i arbetslivet. Vi hoppas att kartläggningen ska fungera som en väckarklocka, och att utbildningsansvariga på våra universitet och högskolor inser allvaret i denna fråga, säger Annika Björck, chef för utbildningsenheten på NCK.

En sammanställning över resultatet från de olika programmen och lärosätena finns i rapporten ”Nationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i grundutbildningar vid universitet och högskolor”, som finns tillgänglig på NCK:s webbplats www.nck.uu.se.

Presskontakt:
Klara Johansson, informatör NCK, telefon: 018-611 91 34 eller 0701-67 92 99, e-post: klara.johansson@nck.uu.se


Samtliga program i kartläggningen:
Arbetsterapeutprogrammet, Audionomprogrammet, Barnmorskeprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet, Dietistprogrammet, Juristprogrammet, Logopedprogrammet, Läkarprogrammet, Lärarprogrammet, Officersprogrammet, Polisprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Sjukgymnastprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Tandläkarprogrammet, Veterinärprogrammet

Samtliga högskolor och universitet i kartläggningen:
Blekinge tekniska högskola, Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning, Ericastiftelsen, Ersta Sköndal högskola, Förbundet S:t Lukas utbildningsinstitut, Försvarshögskolan, Gymnastik och Idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kalmar*, Högskolan i Skövde, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö Högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Polishögskolan i Solna, Röda korsets högskola, Sophiahemmets högskola, Stiftelsen Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning, Stockholms universitet, Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi i Stockholm, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Växjö universitet*, Örebro universitet

* Sedan kartläggningen genomfördes har Högskolan i Kalmar och Växjö universitet slagits ihop till Linnéuniversitetet
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på uppdrag av regeringen med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. NCK:s patientmottagning på Akademiska sjukhuset tar emot kvinnor som har utsatts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. NCK driver också Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga. Läs mer om NCK >