Fältbiologerna

Fågelguidningar om byggplanerna vid Råstasjön

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 18:16 CET

Nu på söndag 17 februari anordnar Nätverket Rädda Råstasjön, som samlar såväl boende i närområdet som miljöorganisationer som Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen och Stockholms Ornitologiska Förening, fågelguidningar kring Råstasjön. Fågelguidningarna startar 10:00 respektive 15:00 och pågår en timme vardera. Utöver att visa på områdets vackra och värdefulla fågelliv, kommer fågelguidningarna även informera om hur Solna stads aktuella planer på att bygga hus skadar fågellivet.
 
- Guidningarna blir ett tillfälle för allmänheten att få lära sig mer om fåglarna runt Råstasjön, som tyvärr hotas av exploateringsplaner. Vi kräver att fåglarna och andra natur- och rekreationsvärden ska bevaras, säger Leo Rudberg, fågelguide för Nätverket Rädda Råstasjön, Fältbiologerna och Stockholms Ornitologiska Förening.
 
Nätverket Rädda Råstasjön kräver ett totalstopp för samtliga exploateringsplaner. Att - som vissa politiker förordat - respektera strandskyddet men avverka resten av skogen räcker inte alls.
 
- Råstasjön har ett fantastiskt fågelliv, både inom och utanför strandskyddat område. Men istället för att vara stolta över och värna detta, planerar Solna stad att förstöra mycket av det värdefulla fågellivet i skogen norr om sjön. Det är helt befängt, säger Leo Rudberg.
 
Mer information
För mer information, kontakta:

  • Leo Rudberg (076-250 82 30, leo.rudberg@gmail.com), fågelguide för Nätverket Rädda Råstasjön, Fältbiologerna samt Stockholms Ornitologiska Förening
  • Linn Andersson (070-147 20 66, linn.andersson@faltbiologerna.se), initiativtagare till Nätverket Rädda Råstasjön och representant för Fältbiologerna

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.