Länsstyrelsen i Östergötlands län

Fågelinfluensa har nu hittats hos sjöfåglar utanför Oskarshamn i Kalmar län

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 08:33 CET

Under natten har fyra viggar analyserats vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala. Två av fåglarna bar på ett aggressivt fågelinfluensavirus. Jordbruksverket har beslutat att vidta skyddsåtgärder i området och undersöker nu hur spridd smittan kan vara.

Smittan finns alltså i vår omedelbara närhet och är ett hot mot våra fjäderfäbesättningar. För dagen bedöms risken vara störst i kustområdet. I händelse av fall i länet kommer restriktionszoner med 10 km radie att läggas runt den plats smittan upptäckts.

Registrering av fjäderfä
För att vara förberedd på ett utbrott även i vårt län och få en överblick över vilken uppfödning som finns vill Länsstyrelsen Östergötland kartlägga alla fjäderfäbesättningar, stora som små, i första hand de som ligger i kustkommunerna.

Här hittar du blanketten för registrering av fjäderfä. Du som föder upp fåglar som hobby, fyll i blanketten, spara dokumentet och e-posta till länsstyrelsen på vet-l@e.lst.se eller skriv ut och faxa på 013-19 62 99. Du kan också ringa in dina uppgifter (namn, adress, telefon, kommun, fastighetsbeteckning, ev. e-post, typ av fåglar samt antal) till Länsstyrelsen Östergötland, tel. 013-19 62 95, 19 62 96, 19 62 97.

Läs mer om fågelinfluensan på Jordbruksverkets hemsida.


Mariethe Larsson,
Informationschef
E-post: mariethe.larsson@e.lst.se
Arb: 013-19 63 75 ,
Mobil: 0703- 66 73 66

Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3, 58186 Linköping