Livsmedelsverket

Fågelinfluensa i Turkiet och Rumänien

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 17:11 CEST

Europeiska kommissionen har idag stoppat all import av levande fåglar, kött av fjäderfä och andra fjäderfäprodukter från Rumänien sedan fall av fågelinfluensa konstaterats i landet.

Kommissionen har tidigare även stoppat all import av fåglar och obehandlade fjädrar från Turkiet sedan fall av fågelinfluensa konstaterats även där. Import av levande kycklingar, ägg och färskt kycklingkött från Turkiet är sedan tidigare förbjudet.

Kommissionens beslut innebär således att det är förbjudet att föra in fjäderfäkött från Rumanien och Turkiet.

Ytterligare upplysningar: Tor Bergman 0709-24 55 87, Regelavdelningen, Livsmedelsverket.

Fakta om fågelinfluensa

Bakgrundsinformation samt nyheter: Jordbruksverket
http://www.sjv.se/amnesomraden/djurveterinar/smittsammadjursjukdomar/fjaderfa/fagelinfluensa.4.7502f61001ea08a0c7fff55561.html
Om sjukdomen och smittläge: Smittskyddsinstitutet
http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article____3560.aspx
Kan virus för fågelinfluensa spridas via smittade livsmedel? Livsmedelsverket
http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=8914

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500