Socialdepartementet

Fågelinfluensa klassas som allmänfarlig sjukdom

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 10:38 CET

Regeringen har idag beslutat att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarlig sjukdom ska tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1.

Genom att fågelinfluensa av typen H5N1 klassas som allmänfarlig sjukdom underlättas arbetet med smittspårning. Behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom ska anmäla detta till landstingets smittskyddsläkare och till Smittskyddsinstitutet. I anmälan ska det bland annat framgå sannolik smittkälla och sannolika smittvägar.


Kontakt:
Stefan Sjöquist
Pressekreterare
08-405 29 38
070-228 70 99
registrator@social.ministry.se


-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om fågelinfluensa på Jordbruksdepartementets webbsidor (http://www.regeringen.se/sb/d/6380/a/58306)