Vårdförbundet

Fågelinfluensan ställer krav på tydlighet och tillförlitlighet i vården

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 08:49 CET

Larmrapporterna om smittade fåglar och en utbredd oro för att fågelinfluensan ska börja spridas snabbt i Sverige kommer att ställa högre krav på medarbetarna i vården. Det är avgörande att allmänheten har förtroende för de råd som ges och därför måste alla vårdarbetsgivare ge de egna experterna en tydligare roll.

- Fågelinfluensan gör att fler kommer att ha frågor om smittspridning och då ställs extra höga krav på tillförlitlighet och tydlighet. Alla landsting måste säkerställa att personalen i vården får tillgång till expertråd. Detta kan bland annat göras genom att smittskyddsläkares och biomedicinska analytikers kunskap görs tillgänglig för alla i vårdens team, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

- För den som är orolig och har frågor om fågelinfluensan är det avgörande att man känner ett förtroende för vårdpersonalen. Legitimationen är ett bevis för att personen som informerar har kompetens och att råden som ges är tillförlitliga. Därför var det otroligt viktigt att riksdagen för några veckor sedan beslutade att även biomedicinska analytiker ska omfattas av legitimationskravet, säger Anna-Karin Eklund.

- Lagförändringen träder ikraft 1 april och för att öka allmänhetens tilltro till vårdens kompetens vore det bra om alla vårdarbetsgivare runtom i landet la extra resurser på att uppmana alla biomedicinska analytiker att söka om legitimation så fort Socialstyrelsen börjar ta emot ansökningarna, säger Anna-Karin Eklund.

Vårdförbundet har skickat ett kort till alla biomedicinska analytiker som är medlemmar i förbundet för att informera om hur legitimationen söks.

www.vardforbundet.se publiceras idag korta råd och hänvisningar till ytterligare information som extra stöd till medlemmar som vid patientmöten får frågor om fågelinfluensan. Råden är framtagna i samarbete med biomedicinska analytiker på avdelningen för virologi på Smittskyddsinstitutet.

Biomedicinska analytiker har studerat vid universitet och högskola i minst tre år och har både yrkesexamen och akademisk examen. De arbetar bland annat med fysiologiska undersökningar, kemiska analyser och undersöker om virus, bakterier, svampar och parasiter förekommer i prover från människor, djur, livsmedel och vatten.

Kommentarer: Anna-Karin Eklund, ordförande för Vårdförbundet: 070-661 87 89

Mer information: Björn Sundin (förbundssekreterare, pressansvarig): 070-3731850

Vårdförbundets 112 000 medlemmar är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet vill att vården ska utgå från, och anpassas till, individens behov så att alla får rätt till god och lika vård, i alla skeden av livet. Det förutsätter att dagens stuprör och gränser ersätts av helhetssyn och samverkan - vilket stärker individen och gör att vårdens resurser används bättre.


VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredrik Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se