Naturvårdsverket

Fågelskyddet i EU 25 år

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2004 10:53 CEST

Fåglar och fågelskyddet är gränsöverskridande i Europa. I år fyller EU:s fågeldirektiv 25 år och i år utökas EU till 25 länder.

- Fågeldirektivet är en bra plattform för att möta hoten mot fåglarna och ge Europas fåglar en bättre framtid, säger Lars Lindell, ordförande i Sveriges Ornitologiska förening, SOF.

EU kommer att fira fågeljubiléet under hela året även om den formella årsdagen är den 2 april. I Sverige uppmärksammar SOF och Naturvårdsverket direktivet på Vildmarksmässan i Stockholm 1-4 april. Den 9 maj, på Fågelskådningens dag, anordnar SOF på flera platser vandringar i fågeldirektivsområden tillsammans med länsstyrelserna.

EU firar på temat 25 år - 25 länder - 25 fåglar. Sverige har fått tranan som sin jubileumsfågel.

- Tranan är ett bra exempel på att det behövs god miljö i flera länder för att fåglarna ska klara sig. Många av dem är ju flyttfåglar. Tranan övervintrar i Spaniens eklundar och behöver bra rastningsplatser på vägen upp till oss, säger Lars-Erik Liljelund, generaldirektör Naturvårdsverket.

Vad innebär fågelskyddet?
Fågeldirektivet införlivas i nationella lagstiftningar, i Sverige i miljöbalken och jaktlagstiftningen. Direktivet innebär skydd av alla naturligt förekommande fågelarter inom EU. Nästan all handel med fåglar av arter som lever vilt i EU är förbjuden. Jakten är reglerad. Särskilda skyddsområden för fåglar väljs ut inom ramen för Natura 2000, nätverket av skyddade områden i Sverige.

Drygt 180 arter inom EU bedöms vara hotade. Av dem häckar ett 60-tal regelbundet i Sverige. Skyddet för dem inriktas på häckningsplatser, övervintringsområden och rastplatser. Arter som gynnas av fågeldirektivet är bland annat kornknarren, röd glada, dubbelbeckasin.

Det finns drygt 3 600 Natura 2000-områden varav 447 är särskilda skyddsområden för fåglar. Några kända exempel är Hornborgasjön, Getterön, Ottenby, Umedeltat och Hovran. De här 447 områdena täcker en yta av 2,7 miljoner hektar (6,5 procent av Sveriges yta). Det är de bäst lämpade för att skydda de hotade fågelarterna och våtmarksfåglar. Flera av områdena välkomnar besökare med leder, fågeltorn, gömslen och infotavlor.

Läs mer www.sofnet.org www.naturvardsverket.se
Sveriges Natura 2000-områden <http://w3.vic-metria.nu/n2k/jsp/main.jsp>


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Lindell, Sveriges Ornitologiska Förening 070-660 25 58, 0485-323 40, 82lindell@telia.com
Torsten Larsson, Vattenmiljöenheten Naturvårdsverket, 08-698 13 91, torsten.larsson@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.

Med vänlig hälsning
Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket
Swedish Environmental Protection Agency
Tel: 08-698 13 12
Mobil: 070-206 37 27
Fax: 08-698 14 85
anneli.nivren@naturvardsverket.se