Dialogos Förlag

Fåglar i svensk folklig tradition

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2016 10:24 CEST

En ny upplaga av den uppskattade boken har kommit ut!

Fåglar i svensk folklig tradition
Ingvar Svanberg

Boken är en rik skildring av folklig ornitologi i Sverige. Vi möter ett myller av namn och platser.

Här ges inte bara svar på hur en fågel använts, benämnts eller uppfattats, utan också om när, var och av vem informationen har getts. I det förindustriella Sverige var ett visst mått av fågelkunnande nödvändigt för att klara av tillvaron. Man lade märke till de olika fåglarnas uppträdande, eftersom man menade sig kunna utläsa stundande händelser, väderlek, årsväxt eller rent av krig utifrån detta. Och på fåglarnas läten trodde man sig kunna tyda dolda budskap.

Författaren tränger ner i tidsdjupet och studerar den folkliga ornitologin under 1700-talet och det tidiga 1800-talet. Här framträder en omfattande och sofistikerad fågelkunskap.

Ingvar Svanberg har tidigare givit ut flera böcker inom den i Sverige relativt nya disciplinen etnobiologin, det vill säga studiet av människans bruk av och föreställningar om växter och djur i det förindustriella samhället. På Dialogos Förlag har han tidigare utgivit bland annat: Siskeburar och guldfiskskålar. Ur sällskapsdjurens kulturhistoria (2001), Däggdjur i svensk folklig tradition (2007), Groddjur och kräldjur i svensk folklig tradition (2009) och Folklig botanik (2011)

Boken kan köpas via bokhandel, e-bokhandel eller vår hemsida www.dialogosforlag.se

Fåglar i svensk folklig tradition
Andra upplagan
Ingvar Svanberg
ISBN 978-91-7504-296-1
176 s.

För mer info kontakta jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se

Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera.