SEKO, facket för service och kommunikation

”Fångar som hotar personalen ska inte få möjlighet till tidigare frigivning”

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 11:44 CET

Fångar som använder våld, eller allvarligt hotar personal, ska inte få möjlighet till frigivning efter att två tredjedelar av straffet har avtjänats. Det anser SEKO – Facket för Service och Kommunikation – som vidare presenterar en rad krav på kriminalvården och den nya regeringen gällande kriminalvårdspolitiken.

Det har nu gått några veckor sedan Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenterade sin stora undersökning av omfattningen av hot, våld och trakasserier inom kriminalvården. Den visade bland annat att var fjärde kriminalvårdare utsattes under 2005.
– Detta är oacceptabelt och åtgärder måste vidtagas för att komma till rätta med problemet, säger Roal Nilssen, ombudsman på SEKO.

Under tisdagen diskuterade SEKO rapporten med kriminalvårdens ledning. Från förbundets sida framfördes, förutom de förslag som finns i rapporten, följande synpunkter och krav:

- Bemanningen. Det finns enligt SEKOs uppfattning ett klart samband mellan antalet vårdare i tjänst och risken för hot och våld.

- Beläggningssituationen. Kriminalvårdens förlag till utbyggnad (2800 platser till 2010) måste få regeringens stöd.

- Ensamarbete ska inte förekomma.

- Fångar som använder våld, eller allvarligt hotar personal, ska inte få möjlighet till frigivning efter att 2/3 delar av straffet är avtjänat.

- Ett ”stödpaket” för personal som råkar ut för våld eller hot.

Ovannämnda är några av de förslag och krav SEKO kommer att diskutera när förbundet, förhoppningsvis inom kort, ska träffa den nya justitieministern.


För ytterligare information:
Roal Nilssen, ombudsman SEKO, 070-515 68 21
Erik Sandberg, informations- och pressenheten SEKO, 070-600 24 96