Kriminalvården

Fångarnas sysselsättning ökar

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 16:46 CET

Årsredovisningen 2006: Förbättrat resultat i Kriminalvårdens arbetsdrift för intagna.

Arbetsdriften i Kriminalvården, alltså den dagliga mestadels industriella sysselsättningen för intagna i fängelse och häkte, förbättrade sitt resultat förra året med cirka 16 miljoner kronor.

Det framgår av den årsredovisning för 2006 som Kriminalvården nu lämnat till regeringen.
Sysselsättningen ökar

Kostnaderna har sänkts trots att intäkterna har ökat. Jämfört med 2005 ökade intäkterna med drygt 10 miljoner kronor, medan kostnaderna minskade med 5,6 miljoner kronor.

Samtidigt ökar sysselsättningen. De intagna på landets fängelser arbetade förra året 93 000 fler timmar än de gjorde 2005.

- Jag ser det som ett kvitto på att det arbete som vi inledde förra året nu börjar ge resultat. Jag gav i början av förra året i uppdrag åt organisationen att öka sysselsättning och utveckling i arbetsdriften. Mer tid ska fyllas med bra innehåll, säger Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén.
Träindustri går bra

Bland flera enskilda verksamheter som bidragit till det ökade resultatet kan nämnas träindustrin på anstalten Tillberga, den mekaniska verkstaden på Kirseberg i Malmö, förpackning av förbands- och hygienartiklar på bland andra kvinnoanstalten Ljustadalen och tillverkning av verandor på anstalten Viskan. De två senare är nya för 2006.

I och med det förbättrade ekonomiska resultatet ökade också den så kallade täckningsgraden, alltså i vad mån intäkterna i Kriminalvårdens arbetsdrift täcker kostnaderna. Den var förra året 65 procent, jämfört med 60 procent år 2005.

I projektet med ökad sysselsättning ingår en satsning kallad ”Operation hemtagning”. Mer av det som Kriminalvården behöver köpa ska tillverkas i den egna arbetsdriften.
Möbler från Kumla

- Bland annat håller vi på att bygga upp en kontorsmöbelserie på Kumla med bland annat höj- och sänkbara skrivbord för utrustning av Kriminalvårdens lokaler, men även för försäljning på öppna marknaden, säger Ronny Medberg, projektsekreterare på Kriminalvårdens huvudkontor.

- Det finns planer på att kvinnliga intagna på några anstalter ska få sy en del av sina anstaltskläder och på anstalten Täby tillverkas redan gardiner till de nya anstalterna i Västervik och Salberga.
Fakta/Ökad sysselsättning i Kriminalvården

* Projektet inleddes 2006 och ska pågå till och med 2008. En miljon kronor anslogs till projektet 2006 och för 2007 har ytterligare 15 miljoner kronor anslagits för visstidsanställning av personal och utveckling. Det finns planer på att den ekonomiska satsningen ska permanentas.
* Syftet är bland annat att öka sysselsättningen, modernisera processer och metoder, öka intäkterna och minska kostnaderna, utnyttja resurserna mer kostnadseffektivt, skapa nya egna produkter och sälja mer legoprodukter, utöka och utveckla kundstocken, intensifiera och förbättra marknadsföringen (bland annat genom en extern hemsida) samt öka arbeten inom fastighetsunderhåll och fastighetsskötsel.
* Regeringens krav på Kriminalvårdens arbetsdrift när det gäller täckningsgraden är 50 procent.