Digidel 2013

Får du jobb?

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 14:47 CEST

Kampanjen Digidel och Hyper Island bjuder in dig till en timme om arbetslivets förväntningar på digital kompetens. Har du den digitala kunskap som krävs? Vad säger EU-kommissionen?

Digidels färska undersökning visar att rekryterare på svensk arbetsmarknad anser att äldre inte har tillräcklig digital kompetens och att anställda inte i tillräckligt hög grad får den fortbildning som krävs för behålla sitt arbete när neddragningar sker. Frågorna är många;

  • Hänger arbetsmarknadspolitiken med verkligheten?
  • Hur ser vi till att vara anställningsbara och gångbara på arbetsmarknaden?
  • Hur ser dagens arbetsliv egentligen ut?
  • Är arbetsmarknadspolitiken i Sverige och övriga Europa redo att möta ett förändrat och uppkopplat arbetsliv med nätverk över tid och rum?

Välkomna till restaurang Friheten (Strandgatan 6, Visby) den 2 juli klockan 16:00 - 17:00.
Vi bjuder på äppelmust och lyxigt tilltugg

Medverkande:
Johanna Frelin, Hyper Island
Lars Sjöström, VIRGOkonsult
Pernilla Baralt, EU kommissionen
Kampanjen Digidel, moderator Christer Marking

”Få om några arbetsgivare anställer personer som inte har digital kompetens, dvs. som inte kan grundläggande IT och kommunikationsteknik. Vi har frågat nästan två hundra personalchefer och svaren är rätt entydiga” säger Lars Sjöström som undersökt kraven på arbetssökanden på Digidels uppdrag.

”EU-kommissionen vidtar flera åtgärder både för att främja investeringar i digital infrastruktur och i digital kompetens. För att lyckas krävs samarbete och partnerskap mellan alla nivåer och olika aktörer," säger Pernilla Baralt, EU-kommissionen i Sverige.

”Internet har lett till nya former för att organisera sig och göra affärer som innebär att företagens behov av digitala färdigheter hos sina medarbetare ökar för att lyckas möta ett arbetsliv i förändring.’” enligt Johanna Frelin på Hyper Island, en yrkeshögskola inom IT vars utbildning leder till jobb.

”Behovet av insatser för att höja den digitala kompetensen, framförallt hos dem som har svårt att få jobb är jättestort. Digidel har gjort stora insatser och kan bidra till att praktiskt uppfylla kraven från EU-kommissionen men det är uppenbart att det krävs ordentliga insatser från det offentliga” avslutar Christine Cars-Ingels, kanslichef för Digidels kansli.

Läs mer om nätverket Digidel på www.digidel.se

Läs mer om Hyper Island på www.hyperisland.com

Kampanjen Digidel verkar som ett nätverk för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster. Alla som gör en insats är välkomna med i kampanjen.

Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Digidels kansli hittar du hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) på Ringvägen 100,  Stockholm. 

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en av huvudfinansiärerna för kampanjen Digidel 2013 och bidrar med  insatser för digital delaktighet genom att tillhandahålla Digidelwebben, www.digidel.se och Digidels kansli samt avsätter medel ur Internetfonden för nydanande projekt inom området digital delaktighet.