SIS, Swedish Standards Institute

Får du rätt hjälp av fastighetsmäklaren?

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 08:49 CET

Att köpa eller sälja en bostad är en viktig affär som de flesta av oss bara genomför några få gånger i livet. Därför är det viktigt att man som konsument kan lita på att man får rätt information och hjälp av fastighetsmäklaren som man anlitar. SIS, Swedish Standards Institute har nu startat ett nytt projekt som ska ta fram gemensamma riktlinjer inom området.

– Både bostadsmarknaden och fastighetsmäklarrollen har förändrats på många sätt under de senaste åren och det är därför det nu ska tas fram nya Europastandarder inom området. Tanken är också att det ska bli enklare att köpa och sälja en bostad oavsett om den ligger i Sverige eller i något land i Europa, säger Karita Thomé, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

Ett Europa med fritt flöde av varor och tjänster förutsätter ökad rörlighet och att man enkelt ska kunna byta bostad över gränserna. Den stora skillnaden i regler inom de olika länderna gör det svårt för fastighetsmäklare att samarbeta över gränserna.

– En ny gemensam standard förväntas leda fram till bättre överensstämmelse mellan regler i hela Europa, underlätta affärer via internet och förenkla samarbetet mellan fastighetsmäklare och deras kunder, säger Karita Thomé.

Standarden kommer bland annat att ta upp hur förmedlingsobjekt marknadsförs och vilka informationsskyldigheter en mäklare har gentemot sina kunder. Fastighetsmäklaren ska också ha så goda förutsättningar som möjligt för att bedriva sin verksamhet, utan att det påverkar konsumentskyddet negativt.

Den kommande standarden föreslås behandla terminologi, krav på kvalifikationer för fastighetsmäklare samt krav på information, försäkringar, tjänster, dokumentation och etiska regler.

När standarderna är klara så förväntas de ha betydelse för alla som arbetar med att värdera, köpa, sälja, hyra eller upplåta fastigheter, och som sysslar med förvaltning, förvärv, besiktning, finansiering eller registrering av fastigheter, men självklart också myndigheter med tillsynsansvar.

De som hittills är med och påverkar i projektet är Fastighetsmäklarnämnden, Mäklarsamfundet, Malmö Högskola och Sveriges konsumentråd. SIS välkomnar fler företag och organisationer att delta i arbetet.

För ytterligare information:
Karita Thomé, projektledare på SIS, tfn 08-555 520 37, karita.thome@sis.se
Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se