Skogssällskapet

Får skattebetalarna ut det de vill av sin skog?

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 21:57 CET

Sveriges kommuner äger sammanlagt ca 335 000 hektar skog. Rekreation, naturvård och virkesproduktion är bara några av de intressen som ska samsas i dessa skogar. En ny undersökning från Skogssällskapet visar samtidigt att mindre än en tredjedel av de undersökta kommunerna har politiskt antagna riktlinjer för förvaltningen av de offentligt ägda skogarna.

Den 12 februari arrangerar Skogssällskapet ett seminarium i Uppsala för att ge kommunala tjänstemän och politiker möjlighet att hitta utvecklingsmöjligheter för sin skogs- och markförvaltning. Medverkar gör kommunrepresentanter, forskare och upphandlingsexperter. Vid seminariet deltar ett femtiotal tjänstemän och politiker från 25 svenska kommuner.

Datum: 12 februari 2013

Tid: 10:00-15:30, fika från 09:30

Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.

Mer information:

Lotta Möller, skogsskötselchef. Tel: 018- 50 25 54.
E-post: lotta.moller@skogssallskapet.se

Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-14 25 02.
E-post: malin.vonessen@skogssallskapet.se

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Norge och Lettland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor.

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 10 miljoner kronor till forskning och utveckling. Under 2011 hade Stiftelsen Skogssällskapets utlysning fokus på offentligt ägda skogar.