Röda Korset - Stockholm

Får utsatta migranter och asylsökande sin rätt till hälsa och rätt till rättsäker asylprocess uppfylld?

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 08:17 CEST

Svaret på dessa frågor är i många fall nej och därför anordnar Röda Korset ett seminarium med syftet att kunna identifiera utsatta asylsökanden och migranter.  

Tid: onsdag 29/9, klockan 13.00 -16.00

Plats: Röda Korsets högskola, Teknikringen 1, T-bana: Tekniska högskolan

Vi får veta mer om torterades och krigsskadades utsatthet vad gäller posttraumatiska stressyndrom och andra traumarelaterade stressreaktioner. Vidare ges kunskap om Istanbulprotokollet; som är ett verktyg för att försäkra tortyröverlevare ett erkännande och medicinsk rehabilitering. Istanbulprotokollet ger även en möjlighet att ställa tortyrförövare inför rätta och att kunna koppla den medicinska dokumentationen till ett asylärende. 

Ämnet presenteras också ur ett rättighetsperspektiv med vilka hot och lösningar som finns för tillgång till sjukvård för asylsökande och migranter.

Svenska Röda Korset har lång erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter, migration, asylrätt samt behandling av trauma och tortyr.

För mer information om Svenska Röda Korsets arbete för utsatta asylsökandens och migranter hälsa och Istanbulprotokollet se www.redcross.se/prohealth

Seminariet vänder sig till de som i sitt arbete eller uppdrag möter asylsökande, papperslösa och flyktingar; såsom sjukvårdspersonal, personal på Migrationsverket, Migrationsdomstolen, socialtjänst och Flyktingmottagningar, advokater och juridiska ombud, personal samt representanter från organisationer som arbetar med målgrupperna.

Program:

1) Bakgrundsfakta till och genomgång av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och andra traumarelaterade stressreaktioner.

Carl-Pether Wirsén (verksamhetschef, leg. psykoterapeut Svenska Röda Korsets behandlingscenter för torterade och krigsskadade, Uppsala)

2) Presentation av ”Istanbulprotokollet” (FN 1999), ett medicinskt och juridiskt verktyg för att dokumentera och identifiera tortyrskador

Hans Samnegård (leg.läkare, specialist i allmänkirurgi och thoraxkirurgi, Docent i kirurgi, medicinskt sakkunnig Svenska Röda Korset). Eva Rimsten (jurist vid Svenska Röda Korset)

3) Hot och lösningar för tillgång till sjukvård för asylsökanden och migrante

Maria Stålgren (rådgivare hälsa och migration, Svenska Röda Korset)

 

För mer information:

Annika Heikkinen 08-452 47 86, annika.heikkinen@redcross.se

 

Seminariet delfinansieras av Europeiska flyktingfonden