Fabege AB

Fabege förstärker beståndet i Stockholms innerstad

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:33 CET

Fabege har förvärvat fastigheten Mimer 5 om ca 12 100 kvm uthyrbar yta i Vasastan, Stockholm, för 380 Mkr. Säljare är Akademiska Hus och tillträde sker den 19 februari 2007.

Fastigheten, som främst innehåller kontors- och utbildningslokaler, är belägen i korsningen Vanadisvägen/Hagagatan och ansluter till Fabeges övriga fastigheter vid Norrtull. Mimer 5 är i gott skick efter en genomgripande renovering för några år sedan.

- Vi äger sedan tidigare bland annat Wenner-Gren Center i samma område. Mimer 5 blir ett utmärkt komplement och stärker vårt utbud av lokaler vid Norrtull/Norra Stationsområdet, kommenterar Christian Hermelin , VD för Fabege.


Fabege AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Roger Johansson, vVD, Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 13, 070-374 42 85
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,2 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta 1,6 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.