Fabege AB

Fabege genomför bytesaffär om totalt 755 Mkr med Humlegården

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:19 CEST

I en bytesaffär med Humlegården säljer och köper Fabege fastigheter för 255 Mkr respektive 500 Mkr.

Fabege avyttrar fyra kontorsfastigheter (Magneten 12, 18, 30, 37) om totalt ca 35 000 kvm i Ulvsunda, Bromma, för 255 Mkr. Den realiserade värdeförändringen uppgår till 25 Mkr som kommer att ingå i resultatet för det andra kvartalet 2006.

Samtidigt förvärvas fyra fastigheter för totalt 500 Mkr. Fastigheterna om totalt ca 16 000 kvm är belägna i Gamla Stan (Pan 1), på Kungsgatan (Bocken 35 och 46) och i Solna (Pyramiden 4) och inrymmer i huvudsak kontor.

Till- och frånträde sker den 1 juni 2006.

– Genom bytesaffären med Humlegården fortsätter vi att koncentrera verksamheten och förstärka beståndet på våra huvudmarknader, säger Erik Paulsson, VD Fabege.

– Fastigheterna Bocken 35 och 46 är belägna i anslutning till Fabeges befintliga fastigheter på Kungsgatan/Lästmakargatan och förvärvet innebär att vi får en stor sammanhållen enhet som kan förädlas ytterligare genom om- och tillbyggnad, fortsätter Erik Paulsson.

– Pyramiden 4 ligger i anslutning till vårt bestånd vid Dalvägen/Pyramidvägen i Solna Stationsområdet och förstärker vår marknadsposition yttterligare i området där den nya nationalarenan planeras uppföras, avslutar Erik Paulsson.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.