Fabege AB

Fabege gör bytesaffär om totalt 800 Mkr

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:07 CET

Fabege har avyttrat fastigheten Racketen 10 i Alvik till Carnegie Fastigheter Sverige AB för 700 Mkr med realiserad värdeförändring före skatt om 60 Mkr. Fabege behåller en mindre del av fastigheten för egen projektutveckling.

Samtidigt har Fabege förvärvat fastigheten Planen 4 i Solna av Carnegie Fastigheter för 100 Mkr. Planen 4, med cirka 5 000 kvm uthyrningsbar yta, är belägen i Råsunda. Fastigheten inrymmer huvudsakligen kontor och är fullt uthyrd.

Fastigheterna tillträds den 2 april.

- Affären med Carnegie Fastigheter är i linje med vår strategi att koncentrera beståndet till förvaltningseffektiva enheter på våra huvudmarknader och med gott resultat avyttra fastigheter som ligger utanför dessa, kommenterar Christian Hermelin , VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Roger Johansson, vVD, Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 13, 070-374 42 85
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 27,2 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta 1,6 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.