Fabege AB

Fabege hyr ut 13 500 kvm till Carnegie och Max Matthiessen

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 15:10 CEST

Carnegie Investment Bank AB och Max Matthiessen AB flyttar till Fabeges fastigheter vid Regeringsgatan-Lästmakargatan i centrala Stockholm. Avtalet med Carnegie omfattar ca 9 000 kvm, varav ca 1 000 kvm lager, och löper på tio år medan avtalet med Max Matthiessen omfattar ca 4 500 kvm med en avtalstid på fem år. Hyresnivån för kontorsytorna uppgår till 3 800 kr/kvm exkl tillägg.

Fastigheterna, med adress Lästmakargatan 22-24 och Regeringsgatan 56, kommer att genomgå omfattande om- och tillbyggnad inför Carnegies och Max Matthiessens inflyttning under tredje respektive fjärde kvartalet 2009.

Projektet i kvarteret Bocken 35 och 46 startar under hösten 2007. Genom det nya projektet fortsätter omdaningen och förnyelsen av kvarteren kring Kungsgatan som numera är en tydlig del av finanscentrum i Stockholm.

– Det är mycket glädjande att Carnegie och Max Matthiessen väljer att flytta till vår fastighet där de kommer att få moderna och effektiva lokaler i ett utmärkt läge i City, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

– En rad moderniseringar och inflyttningar under senare tid visar att kvarteren kring Kungsgatan har stärkt sin attraktivitet vilket är mycket positivt för vårt stora bestånd i området, konstaterar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Roger Johansson, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 13, 070-374 42 85
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 26,8 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.