Fabege AB

Fabege hyr ut 8 900 kvm till PEAB vid Solna Station

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 09:17 CEST

Fabege har tecknat hyreskontrakt med PEAB för PEAB:s nya Stockholmskontor. PEAB kommer att förhyra ca 8 900 kvm i fastigheten Stigbygeln 2 samt ett p-hus om 174 parkeringsplatser på den intilliggande fastigheten Tömmen 2 vid Solna Station. Hyresavtalet löper på 8 år och fastigheten beräknas vara inflyttningsklar i oktober 2005. PEAB kommer att ombesörja om- och tillbyggnaden av fastigheten. Den budgeterade projektkostnaden uppgår till ca 110 Mkr och i avtalet mellan PEAB och Fabege finns en klausul som reglerar hyresnivån i förhållande till produktionskostnaden. Fabege och PEAB ser Solna Station som en strategiskt intressant lokalisering både som hyresvärd respektive hyresgäst.

- Avtalet med PEAB ser vi som ytterligare en bekräftelse på Fabeges möjlighet att aktivt vidareutveckla såväl fastigheter som områden och ett startskott för utvecklingen av området runt Solna Station, säger Lennart Sten Fabeges VD.

- Det är viktigt för Peab att vara med om den fortsatta utvecklingen i Solna. Fabege är en betydelsefull kund för oss och detta långa hyresavtal är bra för båda parter. Dessutom kan vi nu samla all personal under ett tak, vilket är eftersträvansvärt ur effektivitetssynpunkt, säger Peabs vice VD Anders Elfner i en kommentar.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information:

Lennart Sten, Verkställande direktör Fabege, tel 08-769 30 10, 070-697 97 81 70

Anders Elfner, vice VD Peab, Peab 0733-37 10 09

Fabege är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till drygt 17,5 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2004-06-30).