Fabege AB

Fabege hyr ut till Skolverket på Kungsholmen

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 09:09 CEST

Skolverket har tecknat ett sexårigt hyresavtal om cirka 9 000 kvm kontorslokaler i fastigheten Klamparen 10, före detta Tingsrätten, på Fleminggatan 14/Scheelegatan 36, Kungsholmen. Skolverket tillträder lokalen oktober 2011. NIRAS AB har varit Skolverkets rådgivare i affären.

Fastigheten kommer att genomgå en total interiör renovering med ny planlösning, nytt ytskikt och nya tekniska installationer.

– Det är mycket glädjande att Skolverket väljer att flytta sitt kontor till vår fastighet på Kungsholmen, säger Christian Hermelin, VD för Fabege. De kommer att få ett modernt kontor i ett bra läge med utmärkta kommunikationer. Vi hälsar Skolverket varmt välkomna!

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 1 september 2010.


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,8 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,3 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.