Fabege AB

Fabege och Peab förvärvar Råsunda Fotbollsstadion

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 10:44 CET

Fabege och Peab har tecknat avtal med Svenska Fotbollförbundet om att förvärva Råsunda Fotbollsstadion i Solna. Förvärvet innefattar även befintliga kontorsbyggnader. Avsikten med förvärvet är att utveckla nya bostäder och kontor.

Den preliminära köpeskillingen för samtliga befintliga byggnader och utvecklade byggrätter uppgår för närvarande till totalt 490 Mkr, men kommer slutligen att avgöras beroende på detaljplanens omfattning. Fabeges del av förvärvet består av två befintliga kontorsbyggnader samt kommande kontorsbyggrätter med en preliminär köpeskilling på 170 Mkr.

Tillträde sker när detaljplanen är fastställd. Råsunda-stadions verksamhet flyttas över så snart Swedbank Arena, den nya nationalarenan för fotboll, är färdigställd, vilket beräknas ske under senare delen av 2012.

- Läget i Solna med närhet till goda kommunikationer och service gör att efterfrågan på moderna kontor i området sannolikt kommer att växa. Genom detta förvärv stärker vi ytterligare närvaron på en av våra prioriterade delmarknader, Solna, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.


Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10:00 den 11 december 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 29,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat tillStockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.