Fabege AB

Fabege säljer elva fastigheter för 2,9 Mdr med vinst om 500 Mkr

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 16:04 CEST

Fabege AB (publ) har idag tecknat avtal om försäljning av elva fastigheter till det danska företaget Keops EjendomsHolding för 2,9 miljarder kr. Försäljningspriset motsvarar en direktavkastning om ca 7 procent. I förhållande till bokfört värde per 2005-06-30 innebär försäljningen ett resultat om 500 miljoner kr. Köparen tillträder fastigheterna den 1 december 2005.

Fastigheterna är belägna i Haninge (4), Huddinge, Sollentuna, Bromma, Nacka, Årsta, Rågsved och Södermalm. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 155 000 kvm, varav 121 000 kvm i Haninge/Huddinge. Genom försäljningen lämnar Fabege Haninge.

Fabege lämnar hyresgaranti i tre år för 21 000 kvm och fem år för 17 000 kvm fr o m oktober 2007. I det redovisade resultatet har hänsyn tagits till hyresgarantin.

Som ett led i finansieringen avser köparen att utge nya fastighetsobligationer. Försäljningen är villkorad av att köparen kan erhålla denna finansiering.

Se även pressmeddelande från Keops på www.keops.dk.

­– Genom försäljningen koncentrerar vi vårt bestånd ytterligare i Stockholmsregionen, och vårt fokus på marknader som Stockholms innerstad, Solna, Kista, Täby och Södra Hammarbyhamnen/Nacka blir ännu tydligare, säger Erik Paulsson, VD, Fabege AB.Fabege AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Bilaga: avyttrade fastigheter

Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok­fört värde av 26,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,7 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,1 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.


Avyttrade fastigheter

Fastighet
Område
Kategori
Yta, kvm

Jordbromalm 6:11
Haninge
Ind/lager
4 252

Söderbymalm 3:462
Haninge
Kontor
52 698

Söderbymalm 3:481
Haninge
Kontor
14 878

Söderbymalm 3:482
Haninge
Kontor
10 703

Medicinaren 19
Huddinge
Övrigt/kontor
38 685

Tröskan 9
Sollentuna
Kontor
1 784

Ålänningen 7
Bromma
Kontor
3 352

Sicklaön 358:1
Nacka
Kontor
16 630

Görväln 1
Stockholm (Årsta)
Kontor
3 606

Smälleklingan 3
Stockholm (Rågsved)
Ind/lager
2 092

Postiljonen 17
Stockholm (Södermalm)
Kontor/övrigt
6 384


155 064