Fabege AB

Fabege säljer fastighet i Gamla Stan

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2010 10:08 CET

Fabege har avyttrat fastigheten Aeolus 1 på Skeppsbron, Stockholm. Köpare är Dina Försäkring AB och försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 360 Mkr. Aeolus 1 omfattar 6 760 kvm. Köparen tillträder 1 Mars 2010.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 10 Mkr som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2009.

- Aeolus 1 är en solitär i vårt bestånd, och försäljningen medför ytterligare fokusering på våra prioriterade delmarknader i Stockholm och Solna. Det är också roligt att konstatera att transaktionsmarknaden kommer igång allt mer, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10:00 den 08 januari 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 29,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.