Fabege AB

Fabege säljer i Bromma

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 10:12 CET

Fabege har avyttrat fastigheten Bergklacken 5 samt tomträtten Bergklacken 6 i Bromma, Stockholm. Köpare är Altira AB och försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 72 Mkr. Bergklacken 5 och 6 omfattar tillsammans drygt 11 000 kvm. Köparen tillträder 25 februari 2010.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 9 Mkr som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2009.

– Försäljningen är ett led i vår ambition att koncentrera fastighetsbeståndet till utvalda delmarknader, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10:00 den 18 december 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 29,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.