Fabege AB

Fabege säljer tio fastigheter för 380 Mkr

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:41 CEST

Fabege har avyttrat tio fastigheter i Hägersten, Västberga, Sätra, Huddinge och Skarpnäck för 380 Mkr. Den realiserade värdeförändringen uppgår till 20 Mkr och kommer att ingå i resultatet för det andra kvartalet 2006. Köpare är Diös & Kuylenstierna Förvaltning AB som tillträder fastigheterna den 1 juni 2006.

Fastigheterna omfattar totalt 61 600 kvm yta och inrymmer i huvudsak kontor och industri/lager.

– Genom försäljningen fortsätter vi arbetet med att koncentrera fastighetsbeståndet till ett antal prioriterade delmarknader med god utvecklingspotential, säger Erik Paulsson, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Avyttrade fastigheter

Fastighet


Område


Kategori


Yta, kvm

Örnsberg 2


Hägersten


Kontor/Ind/lager


2 052

Förskottet 2


Hägersten


Kontor


2 023

Lagret 1


Västberga


Ind/Lager


8 992

Lagerhuset 3


Västberga


Kontor/Ind/Lager


10 165

Hällsätra 4


Sätra


Kontor/Ind/Lager


13 476

Lillsätra 1


Sätra


Kontor


3 948

Linjen 1


Huddinge


Kontor


2 189

Linjen 2


Huddinge


Kontor


2 759

Riggen 2


Huddinge


Kontor


5 214

Hangaren 1


Skarpnäck


Kontor/Ind/lager


10 810

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok­fört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.