Fabege AB

Fabege säljer Valnöten 8

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 15:18 CET

Fabege har avyttrat Valnöten 8 på Kungsholmstorg, Stockholm till Orvaus AB för 115 Mkr. Valnöten 8 är en blandfastighet som omfattar ca 3 000 kvm. Köparen tillträder under januari 2010.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 14 Mkr som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2009.

– Det är glädjande att se att aktiviteten på fastighetsmarknaden ökar, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15.15 den 22 december 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 29,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.