Turistrådet Västsverige

Facebook som barometer för framtidens båtliv i Västsverige

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 09:00 CET

För 6:e gången anordnas branscheventet Kustkonferensen av Västsvenska Turistrådet, Båtmässan och Sweboat. Årets konferens har temat ”kund i sikte”. För att verkligen få med kundernas åsikter om morgondagens båtliv skapade Västsvenska Turistrådet ett Facebookevent.

Facebook som barometer
Syftet med Facebook-eventet är att lyssna av hur folk som bor, verkar och semestrar längs kusten vill att framtidens båtliv ska se ut och vad som måste göra för att uppnå dessa mål. Anna-Karin S. Öjerskog, projektledare för Kustkonferensen säger: ”Eftersom Kustkonferensen är till för branschfolk men har temat ”kund i fokus” vill vi på detta sätt ta med oss frågeställningar, tankar och idéer från de som brinner för kust- och båtlivet. Förhoppningsvis blir det en livlig diskussion med många bra idéer.”

Kustkonferensens event på Facebook

Vill du veta mer, kontakta Anna-Karin Öjerskog:
Mobil: 0730-391047
Mail: anna-karin.ojerskog@vastsverige.com
Konferensens hashtag: #kustkonf11

Västsvenska Turistrådets arbetar för att stimulera företagande och ekonomisk tillväxt inom turismnäringen i Västsverige. Konkret ska Turistrådet bidra till ökad lönsamhet och nya arbetstillfällen i näringen. Den övergripande inriktningen av verksamheten har en stark fokusering på strategisk utveckling och marknadskommunikation. Utifrån den prioriteringen är Turistrådets organisation baserad på tre affärsområden:
• Marknads- och affärsutveckling
• IT-utveckling, omvärldskunskap, kvalitet och support
• Regional utveckling genom lokal och regional samverkan

Kärnverksamheten inom Västsvenska Turistrådet i övrigt rubriceras enklast med affärsutvecklingsområdena; Måltidsturism, Maritim Turism, Natur- och kulturturism och Mötesindustrin samt Utlandsmarknader. Övrig verksamhet drivs i olika projekt.