Comitus

Facilities och IFMA ingår samarbete

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 02:00 CET

IFMA och Facilities samarbetar kring seminarier, aktiviteter på nätet och redaktionellt material. Dessutom kommer IFMA:s medlemmar få Facilities i brevlådan som en del av sitt medlemskap.

– Servicesektorn växer i rasande takt och vi ser en stark tillväxt av antalet Facility Managers. Genom samarbetet kan vi tillgodose deras behov av ett branschmedium, i tryck och digitalt. Vi gör nu gemensam sak i arbetet med att sätta drift- och servicetjänster högre på agendan ute i organisationerna, säger Lennart Dahl, ansvarig utgivare, Facilities.

– IFMA vill genom erfarenhetsutbyten, kurser, seminarier, artiklar och nyhetsbrev ge Facility Managers bättre verktyg i sin yrkesroll. Med samarbetet stärker vi bevakningen av branschen för våra medlemmar och skapar en gemensam plattform för interaktiv kommunikation, säger Erik Ahrsjö, ordförande, IFMA Sverige.

För mer information, kontakta:

Lennart Dahl, ansvarig utgivare, Facilities

Tel: 0705-70 98 45

E-post: red@facilities.se


Erik Ahrsjö, ordförande, IFMA Sverige

Tel: 0707-13 56 96

E-post: ifma@ifma.se

Om Facilities

Tidningen Facilities är en oberoende privatägd facktidskrift som ges ut sedan 2003. Upplagan på 6 000 ex. distribueras som adresserad posttidning till beslutsfattare inom näringsliv och offentlig förvaltning, nyckelpersoner inom branschen samt till kommun- och landstingspolitiker. Då den läses av i genomsnitt 4 personer per företag och verksamhet har den 24 000 läsare. Facilities är även etablerat på LinkedIn i gruppen Facilities Norden.

www.facilities.se

Om IFMA

IFMA, International Facility Management Association, är det största nätverket och den ledande informationskanalen för aktörer inom Facility Management. IFMA Sverige arbetar bland annat med nätverkande och anordnar regelbundet frukostseminarier i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Organisationen anordnar även Sveriges viktigaste händelse för branschen, Nordic Workplace i november varje år. Under 2011 kommer IFMA medverka på Clean Service & Supply i Malmö och Göteborg.

Syftet med IFMA är att utveckla Facility Managers och andra aktörer så att de bättre kan svara upp mot kärnverksamheternas växande och växlande krav. IFMA är en världsomfattande professionell organisation med över 19 000  medlemmar i 126 avdelningar i 60 länder.

www.ifma.se